Názov
Zoznam športových odborníkov 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, SZZ, Trénersko-metodická /TMK/ Stiahnuť
Smernica SZZ č.1 – Podmienky pre zaradenie a financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) Slovenského zápasníckeho zväzu
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Príloha č.1 smernice 9, rozhodcovská rovnošata
Prílohy k smerniciam, Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Opis náplne dobrovolníckej činnosti
Prílohy k smerniciam, Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica SZZ č. 9 – upravená 27.2. 2019
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 9 – o odmenách, príspevkoch a náhradách, finančných cenách a poplatkoch
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 6 – o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 1 – Podmienky pre zaradenie a financovanie ÚTM
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 12 – aktuálna 4.12.2018
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 9 – aktuálna 4.12.2018
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 13 – Top Talent Team
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 12- menný zoznam ÚTM
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 10 – o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do zoznamu talentovaných športovcov SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Vyhlásenie TOP team
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 11 – centrá mládeže
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 8 – o poskytovaní cestovných náhrad
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
zmluva MŠVVaŠ SR
Povinné zverejňovanie, SZZ, V - Ostatné dokumenty, Vedenie, VV - (Výkonný Výbor) Stiahnuť

   

   

   

  Registratúrny plán 2014
  Tento registratúrny plán vydáva ŠZ v súlade s § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Registratúrny plán SZZ

  Názov
  Zoznam športových odborníkov 2019
  Komisie, Rozhodcovská komisia, SZZ, Trénersko-metodická /TMK/ Stiahnuť
  Smernica SZZ č.1 – Podmienky pre zaradenie a financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) Slovenského zápasníckeho zväzu
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
  Príloha č.1 smernice 9, rozhodcovská rovnošata
  Prílohy k smerniciam, Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
  Opis náplne dobrovolníckej činnosti
  Prílohy k smerniciam, Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
  Smernica SZZ č. 9 – upravená 27.2. 2019
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
  Smernica č. 9 – o odmenách, príspevkoch a náhradách, finančných cenách a poplatkoch
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
  Smernica č. 6 – o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SZZ
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
  Smernica č. 1 – Podmienky pre zaradenie a financovanie ÚTM
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
  Smernica č. 12 – aktuálna 4.12.2018
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
  Smernica č. 9 – aktuálna 4.12.2018
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
  Smernica č. 13 – Top Talent Team
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
  Smernica č. 12- menný zoznam ÚTM
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
  Smernica č. 10 – o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do zoznamu talentovaných športovcov SZZ
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
  Vyhlásenie TOP team
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
  Smernica č. 11 – centrá mládeže
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
  Smernica č. 8 – o poskytovaní cestovných náhrad
  Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
  zmluva MŠVVaŠ SR
  Povinné zverejňovanie, SZZ, V - Ostatné dokumenty, Vedenie, VV - (Výkonný Výbor) Stiahnuť

   Názov
   Zoznam športových odborníkov 2019
   Komisie, Rozhodcovská komisia, SZZ, Trénersko-metodická /TMK/ Stiahnuť
   Smernica SZZ č.1 – Podmienky pre zaradenie a financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) Slovenského zápasníckeho zväzu
   Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
   Príloha č.1 smernice 9, rozhodcovská rovnošata
   Prílohy k smerniciam, Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
   Opis náplne dobrovolníckej činnosti
   Prílohy k smerniciam, Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
   Smernica SZZ č. 9 – upravená 27.2. 2019
   Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
   Smernica č. 9 – o odmenách, príspevkoch a náhradách, finančných cenách a poplatkoch
   Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
   Smernica č. 6 – o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SZZ
   Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
   Smernica č. 1 – Podmienky pre zaradenie a financovanie ÚTM
   Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
   Smernica č. 12 – aktuálna 4.12.2018
   Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
   Smernica č. 9 – aktuálna 4.12.2018
   Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
   Smernica č. 13 – Top Talent Team
   Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
   Smernica č. 12- menný zoznam ÚTM
   Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
   Smernica č. 10 – o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do zoznamu talentovaných športovcov SZZ
   Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
   Vyhlásenie TOP team
   Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
   Smernica č. 11 – centrá mládeže
   Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
   Smernica č. 8 – o poskytovaní cestovných náhrad
   Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
   zmluva MŠVVaŠ SR
   Povinné zverejňovanie, SZZ, V - Ostatné dokumenty, Vedenie, VV - (Výkonný Výbor) Stiahnuť

    Podmienky súťaženia 
    2017
    2016
    2015

    TOP