Názov
Podmienky súťaženia 2019
Komisie, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Podmienky súťaženia pre rok 2018
Komisie, Podmienky súťaženia, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Podmienky súťaženia pre rok 2018
Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia
Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Podmienky súťaženia 2017
Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Podmienky súťaženia 2016
Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť

   

   

   

  Registratúrny plán 2014
  Tento registratúrny plán vydáva ŠZ v súlade s § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Registratúrny plán SZZ

  Názov
  Podmienky súťaženia 2019
  Komisie, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Podmienky súťaženia pre rok 2018
  Komisie, Podmienky súťaženia, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Podmienky súťaženia pre rok 2018
  Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia
  Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Podmienky súťaženia 2017
  Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Podmienky súťaženia 2016
  Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť

   Názov
   Podmienky súťaženia 2019
   Komisie, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Podmienky súťaženia pre rok 2018
   Komisie, Podmienky súťaženia, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Podmienky súťaženia pre rok 2018
   Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia
   Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Podmienky súťaženia 2017
   Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Podmienky súťaženia 2016
   Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť

    Podmienky súťaženia 
    2017
    2016
    2015

    TOP