Názov
Výročná správa kontrolóra za rok 2018
Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach Stiahnuť
Hosťovania a prestupy k 10.7.2019
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Zoznam športových odborníkov 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, SZZ, Trénersko-metodická /TMK/ Stiahnuť
Nominácia rozhodcov na 2. štvrťrok 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Prestupy a hosťovania I.2019 – upravený zoznam k 31.1.
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Správa z teoretickej časti školenia 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Nominácia rozhodcov na 1. štvrťrok 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Prestupy a hosťovania I.2019
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Podmienky súťaženia 2019
Komisie, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Správa zo školenia rozhodcov v rámci Jednotného vzdelávacieho systému v športe odborníkov SR – praktická časť 2018
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Príloha č. 1 k JVS 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Program školenia rozhodcov 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Pozvánka na zasadnutie RK SZZ 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Pozvánka na školenie rozhodcov 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Nová prihláška na školenie rozhodcov
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Prezenčná listina zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Pozvánka zasadnutie ŠTK 4.12.2018
Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Prihláška k organizácií M-SR a MT 2019
Komisie, Prihlášky SZZ, Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
Prestupy a hosťovania IV.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Nominácia rozhodcov na 3. a 4. štvrťrok 2018 – aktualizácia
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Prestupy a hosťovania III.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Výročná správa kontrolóra za rok 2017
Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach, Výročné správy Stiahnuť
Výročná správa kontrolóra za rok 2016
Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach, Výročné správy Stiahnuť
Prestupy a hosťovania k 10.4.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Prestupy a hosťovania k 10.1.2018 (doplnené k 31.1.)
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Prestupy a hosťovania k 10.1.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Podmienky súťaženia pre rok 2018
Komisie, Podmienky súťaženia, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2015
Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach Stiahnuť
Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2014
Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach Stiahnuť
Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Správa o činnosti ŠTK 2014
Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
III. prestupové obdobie /do 10.10.2014/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
I. prestupové obdobie /do 10.1.2014/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2014/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Správa o činnosti komisie ŠTK za rok 2013
Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Správa o činnosti KK SZZ za rok 2006
Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach Stiahnuť

   

   

   

  Registratúrny plán 2014
  Tento registratúrny plán vydáva ŠZ v súlade s § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Registratúrny plán SZZ

  Názov
  Výročná správa kontrolóra za rok 2018
  Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Hosťovania a prestupy k 10.7.2019
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Zoznam športových odborníkov 2019
  Komisie, Rozhodcovská komisia, SZZ, Trénersko-metodická /TMK/ Stiahnuť
  Nominácia rozhodcov na 2. štvrťrok 2019
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania I.2019 – upravený zoznam k 31.1.
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Správa z teoretickej časti školenia 2019
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Nominácia rozhodcov na 1. štvrťrok 2019
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania I.2019
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Podmienky súťaženia 2019
  Komisie, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Správa zo školenia rozhodcov v rámci Jednotného vzdelávacieho systému v športe odborníkov SR – praktická časť 2018
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Súhlas so spracovaním osobných údajov
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Príloha č. 1 k JVS 2019
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Program školenia rozhodcov 2019
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Pozvánka na zasadnutie RK SZZ 2019
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Pozvánka na školenie rozhodcov 2019
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Nová prihláška na školenie rozhodcov
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
  Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Prezenčná listina zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
  Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Pozvánka zasadnutie ŠTK 4.12.2018
  Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Prihláška k organizácií M-SR a MT 2019
  Komisie, Prihlášky SZZ, Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania IV.2018
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Nominácia rozhodcov na 3. a 4. štvrťrok 2018 – aktualizácia
  Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania III.2018
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Výročná správa kontrolóra za rok 2017
  Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach, Výročné správy Stiahnuť
  Výročná správa kontrolóra za rok 2016
  Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach, Výročné správy Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania k 10.4.2018
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania k 10.1.2018 (doplnené k 31.1.)
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania k 10.1.2018
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Podmienky súťaženia pre rok 2018
  Komisie, Podmienky súťaženia, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2016/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2016/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2016/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Správa o činnosti KK SZZ za rok 2015
  Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2016/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2015/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2015/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2015/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Správa o činnosti KK SZZ za rok 2014
  Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2015/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Správa o činnosti ŠTK 2014
  Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  III. prestupové obdobie /do 10.10.2014/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  I. prestupové obdobie /do 10.1.2014/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2014/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Správa o činnosti komisie ŠTK za rok 2013
  Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  Správa o činnosti KK SZZ za rok 2006
  Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach Stiahnuť

   Názov
   Výročná správa kontrolóra za rok 2018
   Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach Stiahnuť
   Hosťovania a prestupy k 10.7.2019
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Zoznam športových odborníkov 2019
   Komisie, Rozhodcovská komisia, SZZ, Trénersko-metodická /TMK/ Stiahnuť
   Nominácia rozhodcov na 2. štvrťrok 2019
   Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
   Prestupy a hosťovania I.2019 – upravený zoznam k 31.1.
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Správa z teoretickej časti školenia 2019
   Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
   Nominácia rozhodcov na 1. štvrťrok 2019
   Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
   Prestupy a hosťovania I.2019
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Podmienky súťaženia 2019
   Komisie, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Správa zo školenia rozhodcov v rámci Jednotného vzdelávacieho systému v športe odborníkov SR – praktická časť 2018
   Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
   Súhlas so spracovaním osobných údajov
   Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
   Príloha č. 1 k JVS 2019
   Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
   Program školenia rozhodcov 2019
   Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
   Pozvánka na zasadnutie RK SZZ 2019
   Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
   Pozvánka na školenie rozhodcov 2019
   Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
   Nová prihláška na školenie rozhodcov
   Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
   Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
   Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Prezenčná listina zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
   Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Pozvánka zasadnutie ŠTK 4.12.2018
   Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Prihláška k organizácií M-SR a MT 2019
   Komisie, Prihlášky SZZ, Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
   Prestupy a hosťovania IV.2018
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Nominácia rozhodcov na 3. a 4. štvrťrok 2018 – aktualizácia
   Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
   Prestupy a hosťovania III.2018
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Výročná správa kontrolóra za rok 2017
   Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach, Výročné správy Stiahnuť
   Výročná správa kontrolóra za rok 2016
   Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach, Výročné správy Stiahnuť
   Prestupy a hosťovania k 10.4.2018
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Prestupy a hosťovania k 10.1.2018 (doplnené k 31.1.)
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Prestupy a hosťovania k 10.1.2018
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Podmienky súťaženia pre rok 2018
   Komisie, Podmienky súťaženia, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2016/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2016/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2016/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Správa o činnosti KK SZZ za rok 2015
   Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach Stiahnuť
   Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2016/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2015/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2015/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2015/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Správa o činnosti KK SZZ za rok 2014
   Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach Stiahnuť
   Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2015/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Správa o činnosti ŠTK 2014
   Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
   III. prestupové obdobie /do 10.10.2014/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   I. prestupové obdobie /do 10.1.2014/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2014/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Správa o činnosti komisie ŠTK za rok 2013
   Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
   Správa o činnosti KK SZZ za rok 2006
   Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach Stiahnuť

    Podmienky súťaženia 
    2017
    2016
    2015

    TOP