Názov
Smernica č. 13 – O kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradeným do Top Teamu SZZ
Stiahnuť
Smernica č. 12 – Kritériá SZZ pre zaradenie športovcov do menného zoznamu UTM
Stiahnuť
Smernica č. 11 – O kritériách, účele a o podmienkach poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov pre centra mládeže SZZ
Stiahnuť
Smernica č. 10-1 – O kritériách pre zaradenie športovcov do ZTM
Stiahnuť
Príloha k Smernici SZZ č. 9, rozhodcovská rovnošata
Stiahnuť
Smernica č. 10 – O kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SZZ
Stiahnuť
Smernica č. 9 – O príspevkoch a náhradách, finančných cenách a poplatkoch
Stiahnuť
Smernica č. 8 – O POSKYTOVANÍ CESTOVNÝCH NÁHRAD
Stiahnuť
Smernica č. 7 – o kritériách, účele a o podmienkach poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov pre Reprezentácie SZZ
Stiahnuť
Príloha k Smernici SZ č. 6 – Vyhlásenie člena Top Team
Stiahnuť
Smernica č. 6 – O kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ
Stiahnuť
Smernica č. 5 – Financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) v roku 2018
Stiahnuť
Smernica č. 4 – O prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním „per rollam“
Stiahnuť
Smernica č. 3 – REGISTRAČNÝ-A-PRESTUPOVÝ-PORIADOK-SZZ
Stiahnuť
Smernica č. 2 – DISCIPLINÁRNY PORIADOK SZZ 2016
Stiahnuť
Smernica č. 1 – VZDELÁVANIE TRÉNEROV A ROZHODCOV 2010
Stiahnuť
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti SZZ
Stiahnuť
Štatút reprezentanta – 22.6.2018
Stiahnuť
Registratúrny plán SZZ 2014
Stiahnuť
Opis náplne dobr. činnosti
Stiahnuť
Aktuálne stanovy SZZ – registrácia 21.08.2019
Stiahnuť
Stanovy SZZ (registrované 25.7.2017)
Stiahnuť
Registrácia stanov SZZ
Stiahnuť
Stanovy SZZ (registrované 5.5.2017)
Stiahnuť
Registrácia stanov SZZ
Stiahnuť
Stanovy SZZ 2016 (registrované 23.11.2016)
Stiahnuť
Stanovy SZZ 2016 (registrované 15.5.2016)
Stiahnuť
Registrácia stanov
Stiahnuť

  Názov
  Smernica č. 13 – O kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradeným do Top Teamu SZZ
  Stiahnuť
  Smernica č. 12 – Kritériá SZZ pre zaradenie športovcov do menného zoznamu UTM
  Stiahnuť
  Smernica č. 11 – O kritériách, účele a o podmienkach poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov pre centra mládeže SZZ
  Stiahnuť
  Smernica č. 10-1 – O kritériách pre zaradenie športovcov do ZTM
  Stiahnuť
  Príloha k Smernici SZZ č. 9, rozhodcovská rovnošata
  Stiahnuť
  Smernica č. 10 – O kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SZZ
  Stiahnuť
  Smernica č. 9 – O príspevkoch a náhradách, finančných cenách a poplatkoch
  Stiahnuť
  Smernica č. 8 – O POSKYTOVANÍ CESTOVNÝCH NÁHRAD
  Stiahnuť
  Smernica č. 7 – o kritériách, účele a o podmienkach poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov pre Reprezentácie SZZ
  Stiahnuť
  Príloha k Smernici SZ č. 6 – Vyhlásenie člena Top Team
  Stiahnuť
  Smernica č. 6 – O kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ
  Stiahnuť
  Smernica č. 5 – Financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) v roku 2018
  Stiahnuť
  Smernica č. 4 – O prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním „per rollam“
  Stiahnuť
  Smernica č. 3 – REGISTRAČNÝ-A-PRESTUPOVÝ-PORIADOK-SZZ
  Stiahnuť
  Smernica č. 2 – DISCIPLINÁRNY PORIADOK SZZ 2016
  Stiahnuť
  Smernica č. 1 – VZDELÁVANIE TRÉNEROV A ROZHODCOV 2010
  Stiahnuť
  Zmluva o dobrovoľníckej činnosti SZZ
  Stiahnuť
  Štatút reprezentanta – 22.6.2018
  Stiahnuť
  Registratúrny plán SZZ 2014
  Stiahnuť
  Opis náplne dobr. činnosti
  Stiahnuť
  Aktuálne stanovy SZZ – registrácia 21.08.2019
  Stiahnuť
  Stanovy SZZ (registrované 25.7.2017)
  Stiahnuť
  Registrácia stanov SZZ
  Stiahnuť
  Stanovy SZZ (registrované 5.5.2017)
  Stiahnuť
  Registrácia stanov SZZ
  Stiahnuť
  Stanovy SZZ 2016 (registrované 23.11.2016)
  Stiahnuť
  Stanovy SZZ 2016 (registrované 15.5.2016)
  Stiahnuť
  Registrácia stanov
  Stiahnuť

    

    

    

    

    

    

                        Staršie verzie dokumentov

   Podmienky súťaženia 
   2017
   2016
   2015

   TOP