Názov
Aktuálne stanovy SZZ – registrácia 21.08.2019
Stiahnuť
Smernica SZZ č. 6
Stiahnuť
Smernica SZZ č. 4
Stiahnuť
Smernica SZZ č.1 – Podmienky pre zaradenie a financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) Slovenského zápasníckeho zväzu
Stiahnuť
Príloha č.1 smernice 9, rozhodcovská rovnošata
Stiahnuť
Opis náplne dobrovolníckej činnosti
Stiahnuť
Smernica SZZ č. 9 – upravená 27.2. 2019
Stiahnuť
Smernica č. 9 – o odmenách, príspevkoch a náhradách, finančných cenách a poplatkoch
Stiahnuť
Smernica č. 6 – o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SZZ
Stiahnuť
Smernica č. 1 – Podmienky pre zaradenie a financovanie ÚTM
Stiahnuť
Registračný a prestupový poriadok platný od 2.1.2019
Stiahnuť
Smernica č. 12 – aktuálna 4.12.2018
Stiahnuť
Smernica č. 9 – aktuálna 4.12.2018
Stiahnuť
Smernica č. 13 – Top Talent Team
Stiahnuť
Smernica č. 12- menný zoznam ÚTM
Stiahnuť
Smernica č. 10 – o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do zoznamu talentovaných športovcov SZZ
Stiahnuť
Vyhlásenie TOP team
Stiahnuť
Smernica č. 11 – centrá mládeže
Stiahnuť
Smernica č. 8 – o poskytovaní cestovných náhrad
Stiahnuť
Smernica č. 9 – Odmeny, finančné ceny a prostriedky
Stiahnuť
Smernica č. 8 (Príloha č.4) – (správa a výsledky zo športovej akcie)
Stiahnuť
Smernica č. 8 (Príloha č.3) – (správa z pracovnej cesty)
Stiahnuť
Smernica č. 8 (Príloha č.2) – (použitie vlastného motorového vozidla)
Stiahnuť
Smernica č. 8 (Príloha č.1) – Poskytovanie cestovných náhrad
Stiahnuť
Smernica č. 7 – Čerpanie finančných prostriedkov pre účely reprezentácie SR
Stiahnuť
Smernica č. 6 – Top Team SZZ
Stiahnuť
Smernica č. 5 – Financovanie útvarov talentovanej mládeže
Stiahnuť
Smernica č. 4 – „Per rollam“
Stiahnuť
Smernica č. 3 – Registračný a prestupový poriadok
Stiahnuť
Smernica č. 2 – Disciplinárny poriadok
Stiahnuť
Smernica č. 1 – Vzdelávanie trénerov a rozhodcov
Stiahnuť
Stanovy SZZ (registrované 25.7.2017)
Stiahnuť
Registrácia stanov SZZ
Stiahnuť
Stanovy SZZ (registrované 5.5.2017)
Stiahnuť
Registrácia stanov SZZ
Stiahnuť
Stanovy SZZ 2016 (registrované 23.11.2016)
Stiahnuť
Stanovy SZZ 2016 (registrované 15.5.2016)
Stiahnuť
Registrácia stanov
Stiahnuť

  Názov
  Aktuálne stanovy SZZ – registrácia 21.08.2019
  Stiahnuť
  Smernica SZZ č. 6
  Stiahnuť
  Smernica SZZ č. 4
  Stiahnuť
  Smernica SZZ č.1 – Podmienky pre zaradenie a financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) Slovenského zápasníckeho zväzu
  Stiahnuť
  Príloha č.1 smernice 9, rozhodcovská rovnošata
  Stiahnuť
  Opis náplne dobrovolníckej činnosti
  Stiahnuť
  Smernica SZZ č. 9 – upravená 27.2. 2019
  Stiahnuť
  Smernica č. 9 – o odmenách, príspevkoch a náhradách, finančných cenách a poplatkoch
  Stiahnuť
  Smernica č. 6 – o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SZZ
  Stiahnuť
  Smernica č. 1 – Podmienky pre zaradenie a financovanie ÚTM
  Stiahnuť
  Registračný a prestupový poriadok platný od 2.1.2019
  Stiahnuť
  Smernica č. 12 – aktuálna 4.12.2018
  Stiahnuť
  Smernica č. 9 – aktuálna 4.12.2018
  Stiahnuť
  Smernica č. 13 – Top Talent Team
  Stiahnuť
  Smernica č. 12- menný zoznam ÚTM
  Stiahnuť
  Smernica č. 10 – o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do zoznamu talentovaných športovcov SZZ
  Stiahnuť
  Vyhlásenie TOP team
  Stiahnuť
  Smernica č. 11 – centrá mládeže
  Stiahnuť
  Smernica č. 8 – o poskytovaní cestovných náhrad
  Stiahnuť
  Smernica č. 9 – Odmeny, finančné ceny a prostriedky
  Stiahnuť
  Smernica č. 8 (Príloha č.4) – (správa a výsledky zo športovej akcie)
  Stiahnuť
  Smernica č. 8 (Príloha č.3) – (správa z pracovnej cesty)
  Stiahnuť
  Smernica č. 8 (Príloha č.2) – (použitie vlastného motorového vozidla)
  Stiahnuť
  Smernica č. 8 (Príloha č.1) – Poskytovanie cestovných náhrad
  Stiahnuť
  Smernica č. 7 – Čerpanie finančných prostriedkov pre účely reprezentácie SR
  Stiahnuť
  Smernica č. 6 – Top Team SZZ
  Stiahnuť
  Smernica č. 5 – Financovanie útvarov talentovanej mládeže
  Stiahnuť
  Smernica č. 4 – „Per rollam“
  Stiahnuť
  Smernica č. 3 – Registračný a prestupový poriadok
  Stiahnuť
  Smernica č. 2 – Disciplinárny poriadok
  Stiahnuť
  Smernica č. 1 – Vzdelávanie trénerov a rozhodcov
  Stiahnuť
  Stanovy SZZ (registrované 25.7.2017)
  Stiahnuť
  Registrácia stanov SZZ
  Stiahnuť
  Stanovy SZZ (registrované 5.5.2017)
  Stiahnuť
  Registrácia stanov SZZ
  Stiahnuť
  Stanovy SZZ 2016 (registrované 23.11.2016)
  Stiahnuť
  Stanovy SZZ 2016 (registrované 15.5.2016)
  Stiahnuť
  Registrácia stanov
  Stiahnuť

    

    

    

    

    

    

   Podmienky súťaženia 
   2017
   2016
   2015

   TOP