Názov
Hosťovania a prestupy k 10.10.2019
Stiahnuť
Hosťovania a prestupy k 10.7.2019
Stiahnuť
Prestupy a hosťovania I.2019 – upravený zoznam k 31.1.
Stiahnuť
Prestupy a hosťovania I.2019
Stiahnuť
Podmienky súťaženia 2019
Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
Stiahnuť
Prezenčná listina zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
Stiahnuť
Pozvánka zasadnutie ŠTK 4.12.2018
Stiahnuť
Prihláška k organizácií M-SR a MT 2019
Stiahnuť
Prestupy a hosťovania IV.2018
Stiahnuť
Prestupy a hosťovania III.2018
Stiahnuť
Prestupy a hosťovania k 10.4.2018
Stiahnuť
Pozvánka na zasadnutie komisie ŠTK
Stiahnuť
Prestupy a hosťovania k 10.1.2018 (doplnené k 31.1.)
Stiahnuť
Prestupy a hosťovania k 10.1.2018
Stiahnuť
Podmienky súťaženia pre rok 2018
Stiahnuť
Podmienky súťaženia pre rok 2018
Stiahnuť
Pozvánka na schôdzu ŠTK (7.12.2017)
Stiahnuť
Hodnotenie ÚTM v roku 2017 – schválené
Stiahnuť
Hosťovania a prestupy III. (k 6.10.2017)
Stiahnuť
Hosťovanie a prestupy IV. (k 31.10.2017)
Stiahnuť
Hosťovania III. (k 10.7.2017)
Stiahnuť
Hosťovania II. (k 10.4.2017)
Stiahnuť
Zápis č.1 (17.3.2017)
Stiahnuť
Pozvánka na schôdzu ŠTK (17.3.2017)
Stiahnuť
Registračný a prestupový poriadok
Stiahnuť
Vyhodnotenie M-SR a ZK-ZO za rok 2016
Stiahnuť
Prihlášky do DSD pre rok 2017
Stiahnuť
Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia
Stiahnuť
Podmienky súťaženia 2017
Stiahnuť
Zápis zo zasadnutia ŠTK 6.12.2016
Stiahnuť
Prihlášky do DSD v 2016
Stiahnuť
Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2016/
Stiahnuť
Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2016/
Stiahnuť
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2016/
Stiahnuť
Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2016/
Stiahnuť
Štatút STK (2016)
Stiahnuť
Prestupový poriadok (2016)
Stiahnuť
Podmienky súťaženia 2016
Stiahnuť
Zápis schôdza ŠTK 8.12.2015
Stiahnuť
Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2015/
Stiahnuť
Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2015/
Stiahnuť
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2015/
Stiahnuť
Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2015/
Stiahnuť
Prihláška na súťaže v roku 2015
Stiahnuť
Správa o činnosti ŠTK 2014
Stiahnuť
III. prestupové obdobie /do 10.10.2014/
Stiahnuť
I. prestupové obdobie /do 10.1.2014/
Stiahnuť
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2014/
Stiahnuť
Správa o činnosti komisie ŠTK za rok 2013
Stiahnuť

  Názov
  Hosťovania a prestupy k 10.10.2019
  Stiahnuť
  Hosťovania a prestupy k 10.7.2019
  Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania I.2019 – upravený zoznam k 31.1.
  Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania I.2019
  Stiahnuť
  Podmienky súťaženia 2019
  Stiahnuť
  Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
  Stiahnuť
  Prezenčná listina zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
  Stiahnuť
  Pozvánka zasadnutie ŠTK 4.12.2018
  Stiahnuť
  Prihláška k organizácií M-SR a MT 2019
  Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania IV.2018
  Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania III.2018
  Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania k 10.4.2018
  Stiahnuť
  Pozvánka na zasadnutie komisie ŠTK
  Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania k 10.1.2018 (doplnené k 31.1.)
  Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania k 10.1.2018
  Stiahnuť
  Podmienky súťaženia pre rok 2018
  Stiahnuť
  Podmienky súťaženia pre rok 2018
  Stiahnuť
  Pozvánka na schôdzu ŠTK (7.12.2017)
  Stiahnuť
  Hodnotenie ÚTM v roku 2017 – schválené
  Stiahnuť
  Hosťovania a prestupy III. (k 6.10.2017)
  Stiahnuť
  Hosťovanie a prestupy IV. (k 31.10.2017)
  Stiahnuť
  Hosťovania III. (k 10.7.2017)
  Stiahnuť
  Hosťovania II. (k 10.4.2017)
  Stiahnuť
  Zápis č.1 (17.3.2017)
  Stiahnuť
  Pozvánka na schôdzu ŠTK (17.3.2017)
  Stiahnuť
  Registračný a prestupový poriadok
  Stiahnuť
  Vyhodnotenie M-SR a ZK-ZO za rok 2016
  Stiahnuť
  Prihlášky do DSD pre rok 2017
  Stiahnuť
  Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia
  Stiahnuť
  Podmienky súťaženia 2017
  Stiahnuť
  Zápis zo zasadnutia ŠTK 6.12.2016
  Stiahnuť
  Prihlášky do DSD v 2016
  Stiahnuť
  Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2016/
  Stiahnuť
  Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2016/
  Stiahnuť
  Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2016/
  Stiahnuť
  Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2016/
  Stiahnuť
  Štatút STK (2016)
  Stiahnuť
  Prestupový poriadok (2016)
  Stiahnuť
  Podmienky súťaženia 2016
  Stiahnuť
  Zápis schôdza ŠTK 8.12.2015
  Stiahnuť
  Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2015/
  Stiahnuť
  Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2015/
  Stiahnuť
  Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2015/
  Stiahnuť
  Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2015/
  Stiahnuť
  Prihláška na súťaže v roku 2015
  Stiahnuť
  Správa o činnosti ŠTK 2014
  Stiahnuť
  III. prestupové obdobie /do 10.10.2014/
  Stiahnuť
  I. prestupové obdobie /do 10.1.2014/
  Stiahnuť
  Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2014/
  Stiahnuť
  Správa o činnosti komisie ŠTK za rok 2013
  Stiahnuť

    

    

    

    

    

    

                        Staršie verzie dokumentov

   Podmienky súťaženia 
   2017
   2016
   2015

   TOP