Názov
Aktuálne stanovy SZZ – registrácia 21.08.2019
Stiahnuť
Aktuálne stanovy SZZ 2018 – registrácia 3.4.2018
Stiahnuť
Stanovy SZZ (registrované 25.7.2017)
Stiahnuť
Registrácia stanov SZZ
Stiahnuť
Stanovy SZZ (registrované 5.5.2017)
Stiahnuť
Registrácia stanov SZZ
Stiahnuť
Stanovy SZZ 2016 (registrované 23.11.2016)
Stiahnuť
Stanovy SZZ 2016 (registrované 15.5.2016)
Stiahnuť
Registrácia stanov
Stiahnuť

  Názov
  Aktuálne stanovy SZZ – registrácia 21.08.2019
  Stiahnuť
  Aktuálne stanovy SZZ 2018 – registrácia 3.4.2018
  Stiahnuť
  Stanovy SZZ (registrované 25.7.2017)
  Stiahnuť
  Registrácia stanov SZZ
  Stiahnuť
  Stanovy SZZ (registrované 5.5.2017)
  Stiahnuť
  Registrácia stanov SZZ
  Stiahnuť
  Stanovy SZZ 2016 (registrované 23.11.2016)
  Stiahnuť
  Stanovy SZZ 2016 (registrované 15.5.2016)
  Stiahnuť
  Registrácia stanov
  Stiahnuť

    

    

    

    

    

    

                        Staršie verzie dokumentov

   Podmienky súťaženia 
   2017
   2016
   2015

   TOP