Názov
Smernica SZZ č. 6
Stiahnuť
Príloha č.1 smernice 9, rozhodcovská rovnošata
Stiahnuť
Opis náplne dobrovolníckej činnosti
Stiahnuť
Smernica č. 8 (Príloha č.4) – (správa a výsledky zo športovej akcie)
Stiahnuť
Smernica č. 8 (Príloha č.3) – (správa z pracovnej cesty)
Stiahnuť
Smernica č. 8 (Príloha č.2) – (použitie vlastného motorového vozidla)
Stiahnuť
Smernica č. 8 (Príloha č.1) – Poskytovanie cestovných náhrad
Stiahnuť

  Názov
  Smernica SZZ č. 6
  Stiahnuť
  Príloha č.1 smernice 9, rozhodcovská rovnošata
  Stiahnuť
  Opis náplne dobrovolníckej činnosti
  Stiahnuť
  Smernica č. 8 (Príloha č.4) – (správa a výsledky zo športovej akcie)
  Stiahnuť
  Smernica č. 8 (Príloha č.3) – (správa z pracovnej cesty)
  Stiahnuť
  Smernica č. 8 (Príloha č.2) – (použitie vlastného motorového vozidla)
  Stiahnuť
  Smernica č. 8 (Príloha č.1) – Poskytovanie cestovných náhrad
  Stiahnuť

    

    

    

    

    

    

   Podmienky súťaženia 
   2017
   2016
   2015

   TOP