Názov
Smernica SZZ č. 6
Stiahnuť
Smernica SZZ č. 4
Stiahnuť
Smernica SZZ č.1 – Podmienky pre zaradenie a financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) Slovenského zápasníckeho zväzu
Stiahnuť
Smernica SZZ č. 9 – upravená 27.2. 2019
Stiahnuť
Smernica č. 9 – o odmenách, príspevkoch a náhradách, finančných cenách a poplatkoch
Stiahnuť
Smernica č. 6 – o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SZZ
Stiahnuť
Smernica č. 1 – Podmienky pre zaradenie a financovanie ÚTM
Stiahnuť
Registračný a prestupový poriadok platný od 2.1.2019
Stiahnuť
Smernica č. 12 – aktuálna 4.12.2018
Stiahnuť
Smernica č. 9 – aktuálna 4.12.2018
Stiahnuť
Smernica č. 13 – Top Talent Team
Stiahnuť
Smernica č. 12- menný zoznam ÚTM
Stiahnuť
Smernica č. 10 – o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do zoznamu talentovaných športovcov SZZ
Stiahnuť
Vyhlásenie TOP team
Stiahnuť
Smernica č. 11 – centrá mládeže
Stiahnuť
Smernica č. 8 – o poskytovaní cestovných náhrad
Stiahnuť
Smernica č. 9 – Odmeny, finančné ceny a prostriedky
Stiahnuť
Smernica č. 7 – Čerpanie finančných prostriedkov pre účely reprezentácie SR
Stiahnuť
Smernica č. 6 – Top Team SZZ
Stiahnuť
Smernica č. 5 – Financovanie útvarov talentovanej mládeže
Stiahnuť
Smernica č. 4 – „Per rollam“
Stiahnuť
Smernica č. 3 – Registračný a prestupový poriadok
Stiahnuť
Smernica č. 2 – Disciplinárny poriadok
Stiahnuť
Smernica č. 1 – Vzdelávanie trénerov a rozhodcov
Stiahnuť

  Názov
  Smernica SZZ č. 6
  Stiahnuť
  Smernica SZZ č. 4
  Stiahnuť
  Smernica SZZ č.1 – Podmienky pre zaradenie a financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) Slovenského zápasníckeho zväzu
  Stiahnuť
  Smernica SZZ č. 9 – upravená 27.2. 2019
  Stiahnuť
  Smernica č. 9 – o odmenách, príspevkoch a náhradách, finančných cenách a poplatkoch
  Stiahnuť
  Smernica č. 6 – o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SZZ
  Stiahnuť
  Smernica č. 1 – Podmienky pre zaradenie a financovanie ÚTM
  Stiahnuť
  Registračný a prestupový poriadok platný od 2.1.2019
  Stiahnuť
  Smernica č. 12 – aktuálna 4.12.2018
  Stiahnuť
  Smernica č. 9 – aktuálna 4.12.2018
  Stiahnuť
  Smernica č. 13 – Top Talent Team
  Stiahnuť
  Smernica č. 12- menný zoznam ÚTM
  Stiahnuť
  Smernica č. 10 – o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do zoznamu talentovaných športovcov SZZ
  Stiahnuť
  Vyhlásenie TOP team
  Stiahnuť
  Smernica č. 11 – centrá mládeže
  Stiahnuť
  Smernica č. 8 – o poskytovaní cestovných náhrad
  Stiahnuť
  Smernica č. 9 – Odmeny, finančné ceny a prostriedky
  Stiahnuť
  Smernica č. 7 – Čerpanie finančných prostriedkov pre účely reprezentácie SR
  Stiahnuť
  Smernica č. 6 – Top Team SZZ
  Stiahnuť
  Smernica č. 5 – Financovanie útvarov talentovanej mládeže
  Stiahnuť
  Smernica č. 4 – „Per rollam“
  Stiahnuť
  Smernica č. 3 – Registračný a prestupový poriadok
  Stiahnuť
  Smernica č. 2 – Disciplinárny poriadok
  Stiahnuť
  Smernica č. 1 – Vzdelávanie trénerov a rozhodcov
  Stiahnuť

    

    

    

    

    

    

   Podmienky súťaženia 
   2017
   2016
   2015

   TOP