Názov
Smernica č. 13 – O kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradeným do Top Teamu SZZ
Stiahnuť
Smernica č. 12 – Kritériá SZZ pre zaradenie športovcov do menného zoznamu UTM
Stiahnuť
Smernica č. 11 – O kritériách, účele a o podmienkach poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov pre centra mládeže SZZ
Stiahnuť
Smernica č. 10-1 – O kritériách pre zaradenie športovcov do ZTM
Stiahnuť
Smernica č. 10 – O kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SZZ
Stiahnuť
Smernica č. 9 – O príspevkoch a náhradách, finančných cenách a poplatkoch
Stiahnuť
Smernica č. 8 – O POSKYTOVANÍ CESTOVNÝCH NÁHRAD
Stiahnuť
Smernica č. 7 – o kritériách, účele a o podmienkach poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov pre Reprezentácie SZZ
Stiahnuť
Smernica č. 6 – O kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ
Stiahnuť
Smernica č. 5 – Financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) v roku 2018
Stiahnuť
Smernica č. 4 – O prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním „per rollam“
Stiahnuť
Smernica č. 3 – REGISTRAČNÝ-A-PRESTUPOVÝ-PORIADOK-SZZ
Stiahnuť
Smernica č. 2 – DISCIPLINÁRNY PORIADOK SZZ 2016
Stiahnuť
Smernica č. 1 – VZDELÁVANIE TRÉNEROV A ROZHODCOV 2010
Stiahnuť

  Názov
  Smernica č. 13 – O kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradeným do Top Teamu SZZ
  Stiahnuť
  Smernica č. 12 – Kritériá SZZ pre zaradenie športovcov do menného zoznamu UTM
  Stiahnuť
  Smernica č. 11 – O kritériách, účele a o podmienkach poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov pre centra mládeže SZZ
  Stiahnuť
  Smernica č. 10-1 – O kritériách pre zaradenie športovcov do ZTM
  Stiahnuť
  Smernica č. 10 – O kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SZZ
  Stiahnuť
  Smernica č. 9 – O príspevkoch a náhradách, finančných cenách a poplatkoch
  Stiahnuť
  Smernica č. 8 – O POSKYTOVANÍ CESTOVNÝCH NÁHRAD
  Stiahnuť
  Smernica č. 7 – o kritériách, účele a o podmienkach poskytnutia a čerpania finančných prostriedkov pre Reprezentácie SZZ
  Stiahnuť
  Smernica č. 6 – O kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ
  Stiahnuť
  Smernica č. 5 – Financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) v roku 2018
  Stiahnuť
  Smernica č. 4 – O prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním „per rollam“
  Stiahnuť
  Smernica č. 3 – REGISTRAČNÝ-A-PRESTUPOVÝ-PORIADOK-SZZ
  Stiahnuť
  Smernica č. 2 – DISCIPLINÁRNY PORIADOK SZZ 2016
  Stiahnuť
  Smernica č. 1 – VZDELÁVANIE TRÉNEROV A ROZHODCOV 2010
  Stiahnuť

    

    

    

    

    

    

                        Staršie verzie dokumentov

   Podmienky súťaženia 
   2017
   2016
   2015

   TOP