Stanovy Slovenského zápasníckeho zväzu
Stanovy SZZ 2017

2017
2016


Ekonomické usmernenie
Toto usmernenie určuje finančné náhrady a poplatky pri športových akciách SZZ.
Usmernenie 2017
Usmernenie 2016

Smernica o elektronickom hlasovaní „per rollam“
Smernica „per rollam“ (prijatá 7.12.2016 – Šamorín)

Registračný a prestupový poriadok
Prestupový poriadok SZZ udáva podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny oddielovej (klubovej) príslušnosti v Slovenskom zápasníckom zväze.
Registračný a prestupový poriadok
Registračný a prestupový poriadok (vložené 2.9.2017)
Prestupový poriadok 2016

Štatút trénera
Štatút trénera

Štatút reprezentanta
Štatút reprezentanta

Podmienky súťaženia 
2017
2016
2015

Vzdelávanie trénerov a rozhodcov
Slovenský zápasnícky zväz vydáva smernicu„o príprave na výkon trénerskej a rozhodcovskej činnosti v zápasení na Slovensku“.
Smernica č. 3 – vzdelávanie trénerov a rozhodcov 2010

Disciplinárny poriadok
Disciplinárny poriadok sa vzťahuje na prerokovanie všetkých disciplinárnych previnení členov SZZ.
Disciplinárny poriadok SZZ 8.12.2016
Disciplinárny poriadok SZZ 2015

Registratúrny plán 2014
Tento registratúrny plán vydáva ŠZ v súlade s § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Registratúrny plán SZZ

Pôvodné smernice