Registratúrny plán 2014
Tento registratúrny plán vydáva ŠZ v súlade s § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Registratúrny plán SZZ

 

 

 

 

 

 

Podmienky súťaženia 
2017
2016
2015

TOP