Mgr. Mikuška Karol
+421 908 069 539
k.mikuska@szm.sk
Mgr. Libor Mokrý
+421 903 256 295
liboramajka@gmail.com

ČLEN

Mgr. Lenka Matejová

Názov
Zoznam športových odborníkov 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, SZZ, Trénersko-metodická /TMK/ Stiahnuť
Smernica SZZ č.1 – Podmienky pre zaradenie a financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) Slovenského zápasníckeho zväzu
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Príloha č.1 smernice 9, rozhodcovská rovnošata
Prílohy k smerniciam, Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Opis náplne dobrovolníckej činnosti
Prílohy k smerniciam, Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica SZZ č. 9 – upravená 27.2. 2019
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 9 – o odmenách, príspevkoch a náhradách, finančných cenách a poplatkoch
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 6 – o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 1 – Podmienky pre zaradenie a financovanie ÚTM
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 12 – aktuálna 4.12.2018
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 9 – aktuálna 4.12.2018
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 13 – Top Talent Team
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 12- menný zoznam ÚTM
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 10 – o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do zoznamu talentovaných športovcov SZZ
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Vyhlásenie TOP team
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 11 – centrá mládeže
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
Smernica č. 8 – o poskytovaní cestovných náhrad
Smernice (Stan. a Smer.), Stanovy a Smernice, SZZ Stiahnuť
zmluva MŠVVaŠ SR
Povinné zverejňovanie, SZZ, V - Ostatné dokumenty, Vedenie, VV - (Výkonný Výbor) Stiahnuť

    TOP