Mgr. Mikuška Karol
+421 908 069 539
k.mikuska@szm.sk
Mgr. Libor Mokrý
+421 903 256 295
liboramajka@gmail.com

ČLEN

Mgr. Lenka Matejová

Názov
Trénerská deklarácia k UWW licencií
Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Tlačivá – reprezentácia Stiahnuť
Lekárske potvrdenie k UWW licencii
Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Tlačivá – reprezentácia Stiahnuť
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti talentovaného športovca
Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Tlačivá SZZ Stiahnuť
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Tlačivá SZZ Stiahnuť
Prihláška k organizácií M-SR a MT 2019
Komisie, Prihlášky SZZ, Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
Povolenie na použitie vlastného auta
Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Tlačivá – finančné Stiahnuť
Cestovný príkaz
Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Tlačivá – reprezentácia Stiahnuť
Požiadavka na zabezpečenie akcie SZZ
Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Tlačivá – reprezentácia Stiahnuť
Bodovacie lístky na domáce súťaže
Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Tlačivá – súťažné Stiahnuť
Dohoda o pracovnej činnosti – hromadná
Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Tlačivá – finančné Stiahnuť
Prihláška k evidencii v Slovenskom zápasníckom zväze
Prihlášky SZZ, Prihlášky, tlačivá a metodický materiál Stiahnuť
Prihláška na M-SR
Prihlášky SZZ, Prihlášky, tlačivá a metodický materiál Stiahnuť
Prihláška na MT
Prihlášky SZZ, Prihlášky, tlačivá a metodický materiál Stiahnuť
Prihláška na SDL, Extraligu, I.SL
Prihlášky SZZ, Prihlášky, tlačivá a metodický materiál Stiahnuť
Prihláška na školenie rozhodcov
Prihlášky SZZ, Prihlášky, tlačivá a metodický materiál Stiahnuť
Povolenie štartu vo vyššej vekovej kategórii – (OSTARŠENIE)
Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Tlačivá SZZ Stiahnuť
Prihláška na školenie trénerov
Prihlášky SZZ, Prihlášky, tlačivá a metodický materiál Stiahnuť

    TOP