Jozef RADNOTI
tel.: +421 903 155 104
mail: jradnoti@mail.t-com.sk
Ivan MOLNÁR st.
+421 0903 865 197
ivanmolnar67@gmail.com

ČLEN

Mgr. Erik CAP

Názov
Hosťovania a prestupy k 10.7.2019
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Prestupy a hosťovania I.2019 – upravený zoznam k 31.1.
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Prestupy a hosťovania I.2019
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Podmienky súťaženia 2019
Komisie, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Prezenčná listina zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Pozvánka zasadnutie ŠTK 4.12.2018
Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Prihláška k organizácií M-SR a MT 2019
Komisie, Prihlášky SZZ, Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
Prestupy a hosťovania IV.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Prestupy a hosťovania III.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Prestupy a hosťovania k 10.4.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Pozvánka na zasadnutie komisie ŠTK
Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Prestupy a hosťovania k 10.1.2018 (doplnené k 31.1.)
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Prestupy a hosťovania k 10.1.2018
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Podmienky súťaženia pre rok 2018
Komisie, Podmienky súťaženia, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Podmienky súťaženia pre rok 2018
Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Pozvánka na schôdzu ŠTK (7.12.2017)
Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Hodnotenie ÚTM v roku 2017 – schválené
Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
Hosťovania a prestupy III. (k 6.10.2017)
Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Hosťovanie a prestupy IV. (k 31.10.2017)
Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Hosťovania III. (k 10.7.2017)
Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Hosťovania II. (k 10.4.2017)
Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Zápis č.1 (17.3.2017)
Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
Pozvánka na schôdzu ŠTK (17.3.2017)
Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Registračný a prestupový poriadok
Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia, Štatúty a ostatné Stiahnuť
Vyhodnotenie M-SR a ZK-ZO za rok 2016
Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
Prihlášky do DSD pre rok 2017
Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia
Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Podmienky súťaženia 2017
Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Zápis zo zasadnutia ŠTK 6.12.2016
Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
Prihlášky do DSD v 2016
Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2016/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Štatút STK (2016)
Športovo technická komisia, Štatúty a ostatné Stiahnuť
Prestupový poriadok (2016)
Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Podmienky súťaženia 2016
Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
Zápis schôdza ŠTK 8.12.2015
Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2015/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Prihláška na súťaže v roku 2015
Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
Správa o činnosti ŠTK 2014
Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
III. prestupové obdobie /do 10.10.2014/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
I. prestupové obdobie /do 10.1.2014/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2014/
Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
Správa o činnosti komisie ŠTK za rok 2013
Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť

  Názov
  Hosťovania a prestupy k 10.7.2019
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania I.2019 – upravený zoznam k 31.1.
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania I.2019
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Podmienky súťaženia 2019
  Komisie, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
  Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Prezenčná listina zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
  Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Pozvánka zasadnutie ŠTK 4.12.2018
  Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Prihláška k organizácií M-SR a MT 2019
  Komisie, Prihlášky SZZ, Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania IV.2018
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania III.2018
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania k 10.4.2018
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Pozvánka na zasadnutie komisie ŠTK
  Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania k 10.1.2018 (doplnené k 31.1.)
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Prestupy a hosťovania k 10.1.2018
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Podmienky súťaženia pre rok 2018
  Komisie, Podmienky súťaženia, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Podmienky súťaženia pre rok 2018
  Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Pozvánka na schôdzu ŠTK (7.12.2017)
  Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Hodnotenie ÚTM v roku 2017 – schválené
  Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
  Hosťovania a prestupy III. (k 6.10.2017)
  Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Hosťovanie a prestupy IV. (k 31.10.2017)
  Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Hosťovania III. (k 10.7.2017)
  Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Hosťovania II. (k 10.4.2017)
  Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Zápis č.1 (17.3.2017)
  Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
  Pozvánka na schôdzu ŠTK (17.3.2017)
  Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Registračný a prestupový poriadok
  Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia, Štatúty a ostatné Stiahnuť
  Vyhodnotenie M-SR a ZK-ZO za rok 2016
  Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
  Prihlášky do DSD pre rok 2017
  Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
  Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia
  Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Podmienky súťaženia 2017
  Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Zápis zo zasadnutia ŠTK 6.12.2016
  Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
  Prihlášky do DSD v 2016
  Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
  Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2016/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2016/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2016/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2016/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Štatút STK (2016)
  Športovo technická komisia, Štatúty a ostatné Stiahnuť
  Prestupový poriadok (2016)
  Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Podmienky súťaženia 2016
  Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Zápis schôdza ŠTK 8.12.2015
  Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
  Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2015/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2015/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2015/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2015/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Prihláška na súťaže v roku 2015
  Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
  Správa o činnosti ŠTK 2014
  Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
  III. prestupové obdobie /do 10.10.2014/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  I. prestupové obdobie /do 10.1.2014/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2014/
  Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
  Správa o činnosti komisie ŠTK za rok 2013
  Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť

   Názov
   Hosťovania a prestupy k 10.7.2019
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Prestupy a hosťovania I.2019 – upravený zoznam k 31.1.
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Prestupy a hosťovania I.2019
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Podmienky súťaženia 2019
   Komisie, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
   Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Prezenčná listina zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
   Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Pozvánka zasadnutie ŠTK 4.12.2018
   Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Prihláška k organizácií M-SR a MT 2019
   Komisie, Prihlášky SZZ, Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
   Prestupy a hosťovania IV.2018
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Prestupy a hosťovania III.2018
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Prestupy a hosťovania k 10.4.2018
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Pozvánka na zasadnutie komisie ŠTK
   Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Prestupy a hosťovania k 10.1.2018 (doplnené k 31.1.)
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Prestupy a hosťovania k 10.1.2018
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Podmienky súťaženia pre rok 2018
   Komisie, Podmienky súťaženia, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Podmienky súťaženia pre rok 2018
   Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Pozvánka na schôdzu ŠTK (7.12.2017)
   Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Hodnotenie ÚTM v roku 2017 – schválené
   Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
   Hosťovania a prestupy III. (k 6.10.2017)
   Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Hosťovanie a prestupy IV. (k 31.10.2017)
   Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Hosťovania III. (k 10.7.2017)
   Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Hosťovania II. (k 10.4.2017)
   Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Zápis č.1 (17.3.2017)
   Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
   Pozvánka na schôdzu ŠTK (17.3.2017)
   Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Registračný a prestupový poriadok
   Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia, Štatúty a ostatné Stiahnuť
   Vyhodnotenie M-SR a ZK-ZO za rok 2016
   Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
   Prihlášky do DSD pre rok 2017
   Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
   Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia
   Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Podmienky súťaženia 2017
   Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Zápis zo zasadnutia ŠTK 6.12.2016
   Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
   Prihlášky do DSD v 2016
   Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
   Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2016/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2016/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2016/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2016/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Štatút STK (2016)
   Športovo technická komisia, Štatúty a ostatné Stiahnuť
   Prestupový poriadok (2016)
   Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Podmienky súťaženia 2016
   Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Zápis schôdza ŠTK 8.12.2015
   Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
   Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2015/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2015/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2015/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2015/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Prihláška na súťaže v roku 2015
   Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
   Správa o činnosti ŠTK 2014
   Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
   III. prestupové obdobie /do 10.10.2014/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   I. prestupové obdobie /do 10.1.2014/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2014/
   Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
   Správa o činnosti komisie ŠTK za rok 2013
   Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť

    Názov
    Hosťovania a prestupy k 10.7.2019
    Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Prestupy a hosťovania I.2019 – upravený zoznam k 31.1.
    Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Prestupy a hosťovania I.2019
    Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Podmienky súťaženia 2019
    Komisie, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
    Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Prezenčná listina zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
    Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Pozvánka zasadnutie ŠTK 4.12.2018
    Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Prihláška k organizácií M-SR a MT 2019
    Komisie, Prihlášky SZZ, Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
    Prestupy a hosťovania IV.2018
    Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Prestupy a hosťovania III.2018
    Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Prestupy a hosťovania k 10.4.2018
    Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Pozvánka na zasadnutie komisie ŠTK
    Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Prestupy a hosťovania k 10.1.2018 (doplnené k 31.1.)
    Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Prestupy a hosťovania k 10.1.2018
    Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Podmienky súťaženia pre rok 2018
    Komisie, Podmienky súťaženia, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Podmienky súťaženia pre rok 2018
    Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Pozvánka na schôdzu ŠTK (7.12.2017)
    Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Hodnotenie ÚTM v roku 2017 – schválené
    Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
    Hosťovania a prestupy III. (k 6.10.2017)
    Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Hosťovanie a prestupy IV. (k 31.10.2017)
    Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Hosťovania III. (k 10.7.2017)
    Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Hosťovania II. (k 10.4.2017)
    Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Zápis č.1 (17.3.2017)
    Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
    Pozvánka na schôdzu ŠTK (17.3.2017)
    Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Registračný a prestupový poriadok
    Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia, Štatúty a ostatné Stiahnuť
    Vyhodnotenie M-SR a ZK-ZO za rok 2016
    Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
    Prihlášky do DSD pre rok 2017
    Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
    Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia
    Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Podmienky súťaženia 2017
    Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Zápis zo zasadnutia ŠTK 6.12.2016
    Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
    Prihlášky do DSD v 2016
    Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
    Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2016/
    Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2016/
    Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2016/
    Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2016/
    Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Štatút STK (2016)
    Športovo technická komisia, Štatúty a ostatné Stiahnuť
    Prestupový poriadok (2016)
    Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Podmienky súťaženia 2016
    Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Zápis schôdza ŠTK 8.12.2015
    Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
    Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2015/
    Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2015/
    Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2015/
    Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2015/
    Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Prihláška na súťaže v roku 2015
    Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
    Správa o činnosti ŠTK 2014
    Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
    III. prestupové obdobie /do 10.10.2014/
    Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    I. prestupové obdobie /do 10.1.2014/
    Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2014/
    Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
    Správa o činnosti komisie ŠTK za rok 2013
    Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť

     Názov
     Hosťovania a prestupy k 10.7.2019
     Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Prestupy a hosťovania I.2019 – upravený zoznam k 31.1.
     Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Prestupy a hosťovania I.2019
     Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Podmienky súťaženia 2019
     Komisie, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Zápisnica zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
     Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Prezenčná listina zo zasadnutia ŠTK 4.12.2018
     Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Pozvánka zasadnutie ŠTK 4.12.2018
     Komisie, Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Prihláška k organizácií M-SR a MT 2019
     Komisie, Prihlášky SZZ, Prihlášky, tlačivá a metodický materiál, Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
     Prestupy a hosťovania IV.2018
     Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Prestupy a hosťovania III.2018
     Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Prestupy a hosťovania k 10.4.2018
     Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Pozvánka na zasadnutie komisie ŠTK
     Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Prestupy a hosťovania k 10.1.2018 (doplnené k 31.1.)
     Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Prestupy a hosťovania k 10.1.2018
     Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Podmienky súťaženia pre rok 2018
     Komisie, Podmienky súťaženia, Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Podmienky súťaženia pre rok 2018
     Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Pozvánka na schôdzu ŠTK (7.12.2017)
     Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Hodnotenie ÚTM v roku 2017 – schválené
     Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
     Hosťovania a prestupy III. (k 6.10.2017)
     Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Hosťovanie a prestupy IV. (k 31.10.2017)
     Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Hosťovania III. (k 10.7.2017)
     Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Hosťovania II. (k 10.4.2017)
     Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Zápis č.1 (17.3.2017)
     Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
     Pozvánka na schôdzu ŠTK (17.3.2017)
     Pozvánky, schôdze a zasadnutia, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Registračný a prestupový poriadok
     Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia, Štatúty a ostatné Stiahnuť
     Vyhodnotenie M-SR a ZK-ZO za rok 2016
     Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
     Prihlášky do DSD pre rok 2017
     Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
     Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia
     Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Podmienky súťaženia 2017
     Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Zápis zo zasadnutia ŠTK 6.12.2016
     Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
     Prihlášky do DSD v 2016
     Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
     Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2016/
     Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2016/
     Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2016/
     Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2016/
     Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Štatút STK (2016)
     Športovo technická komisia, Štatúty a ostatné Stiahnuť
     Prestupový poriadok (2016)
     Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Podmienky súťaženia 2016
     Podmienky súťaženia, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Zápis schôdza ŠTK 8.12.2015
     Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
     Domáce – IV. prestupové obdobie /do 10.10.2015/
     Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Domáce – III. prestupové obdobie /do 10.7.2015/
     Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2015/
     Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Domáce – I. prestupové obdobie /do 10.1.2015/
     Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Prihláška na súťaže v roku 2015
     Športovo technická komisia, Zápisy, Prihlášky a Vyhodnotenia Stiahnuť
     Správa o činnosti ŠTK 2014
     Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
     III. prestupové obdobie /do 10.10.2014/
     Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     I. prestupové obdobie /do 10.1.2014/
     Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Domáce – II. prestupové obdobie /do 10.4.2014/
     Komisie, Prestupy a Hosťovania, Športovo technická komisia Stiahnuť
     Správa o činnosti komisie ŠTK za rok 2013
     Komisie, Športovo technická komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť

      TOP