PREDSEDA ČLEN  ČLEN
Radnóti
Jozef RADNOTI
tel.: +421 903 155 104
mail: jradnoti@mail.t-com.sk
Ivan MOLNÁR st.
+421 0903 865 197
ivanmolnar67@gmail.com

Mgr. Erik CAP

 

2017

Pozvánka na schôdzu ŠTK (7.12.2017)
Hosťovanie a prestupy IV. (k 31.10.2017)

Hosťovania a prestupy IV. (k 6.10.2017)
Registračný a prestupový poriadok
Hosťovania III. (k 10.7.2017)
Hosťovania II. (k 10.4.2017)
Hosťovania II. (k 1.4.2017)
Zápis č.1 (17.3.2017)
Pozvánka na schôdzu ŠTK (17.3.2017) 
Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia

Hosťovania a prestupy (k 10.1.2017)
Podmienky súťaženia 2017
Prihlášky do DSD pre rok 2017
Vyhodnotenie M-SR a ZK-ZO za rok 2016
Hodnotenie ÚTM v roku 2017 – schválené

 

2016

Štatút STK
Prestupový poriadok
Podmienky súťaženia 2016
Prihlášky do DSD v 2016
Usporiadatelia 2016
Pozvánka na zasadnutie komisie ŠTK
Zápis zo zasadnutia ŠTK 6.12.2016
Prestupy a hosťovania /domáce/
I. prestupové obdobie /do 10.1.2016/
Prestupy a hosťovania_I.2016
II. prestupové obdobie /do 10.4.2016/

Prestupy a hosťovania_II.2016
III. prestupové obdobie /do 10.7.2016/
Prestupy a hosťovania_III.2016
IV. prestupové obdobie /do 10.10.2016/
Prestupy a hosťovania_IV.2016

2015

Zápis schôdza ŠTK 8.12.2015
Prihláška na súťaže v roku 2015

Prestupy a hosťovania /domáce/
I. prestupové obdobie /do 10.1.2015/
Prestupy a hosťovania I. 2015

II. prestupové obdobie /do 10.4.2015/
Prestupy a hosťovania_II. 2015
III. prestupové obdobie /do 10.7.2015/
prestupy a hosťovania III.2015
IV. prestupové obdobie /do 10.10.2015/
prestupy a hosťovania IV.2015

2014

Prestupy a hosťovania /domáce/
I. prestupové obdobie /do 10.1.2014/

Prestupy a hosťovania I. 2014
II. prestupové obdobie /do 10.4.2014/
Prestupy a hosťovania II. 2014
III. prestupové obdobie /do 10.10.2014/
Prestupy a hosťovania III. 2014

Správa o činnosti ŠTK 2014

2013

Správa o činnosti komisie ŠTK za rok 2013