Ladislav SZERENCSÉS
tel.č.: +421 915 044 214
mail: szerencseslaci@freemail.hu

Ladislav KOVÁCS
tel.č.: +421 949 310342
mail: lacikfor69@gmail.com
Andrea BODNÁROVÁ (ŠAMBRONSKÁ)
tel.č.: +421 908 304 009
mail: adasambro@gmail.com

Michal RADNÓTI
tel.č.: +421 903 780 823
mail: michal.radnoti@gmail.com

Názov
Zoznam športových odborníkov 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, SZZ, Trénersko-metodická /TMK/ Stiahnuť
Školenie trénerov 2017 – Prezenčná listina
Trénersko-metodická /TMK/ Stiahnuť
Zápis oponentúr reprezentačných celkov
Trénersko-metodická /TMK/ Stiahnuť
Program školenia – II. časť
Trénersko-metodická /TMK/ Stiahnuť
Správa o činnosti za rok 2016
Trénersko-metodická /TMK/ Stiahnuť
Plán školenia (22.-23.4.)
Trénersko-metodická /TMK/ Stiahnuť
Trénerský seminár
Trénersko-metodická /TMK/ Stiahnuť
Osvedčenie o akreditácii vzdelávania trénerov zápasenia 2016-2020
Trénersko-metodická /TMK/ Stiahnuť
Pokyny pre autorov k písaniu článkov
Trénersko-metodická /TMK/ Stiahnuť
Bibliografické odkazy
Trénersko-metodická /TMK/ Stiahnuť
Správa TMK za rok 2014
Trénersko-metodická /TMK/ Stiahnuť

    TOP