Ladislav SZERENCSÉS
tel.č.: +421 915 044 214
mail: szerencseslaci@freemail.hu

Ladislav KOVÁCS
tel.č.: +421 949 310342
mail: lacikfor69@gmail.com
Andrea BODNÁROVÁ (ŠAMBRONSKÁ)
tel.č.: +421 908 304 009
mail: adasambro@gmail.com

Michal RADNÓTI
tel.č.: +421 903 780 823
mail: michal.radnoti@gmail.com

Názov
Nominácia rozhodcov na 3. a 4. štvrťrok 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Nominácia rozhodcov na 2. štvrťrok 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Správa z teoretickej časti školenia 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Nominácia rozhodcov na 1. štvrťrok 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Správa zo školenia rozhodcov v rámci Jednotného vzdelávacieho systému v športe odborníkov SR – praktická časť 2018
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Príloha č. 1 k JVS 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Program školenia rozhodcov 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Pozvánka na zasadnutie RK SZZ 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Pozvánka na školenie rozhodcov 2019
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Nová prihláška na školenie rozhodcov
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Nominácia rozhodcov na 3. a 4. štvrťrok 2018 – aktualizácia
Komisie, Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Výročná správa kontrolóra za rok 2016
Komisie, Kontrolná komisia - Správy o činnostiach, Správy o činnostiach, Výročné správy Stiahnuť
Nominácia rozhodcov na 2. štvrťrok 2018
Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Správa zo zasadnutia KR SZZ, január 2018
Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
SPRÁVA z teoretickej časti školenia 2018
Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť
Nominácia rozhodcov na 1.štvrťrok 2018 pre web SZZ
Rozhodcovská komisia, Správy o činnostiach Stiahnuť

    TOP