PREDSEDA ČLEN  ČLEN
 Gabriela Horváthová Agata Strzelczyk  Lenka Matejová 
Attila Gaál Michal Novák

2019

Talentovaní športovci 2019
Správa KM 2019
Smernica SZZ č.1 – Podmienky pre zaradenie a financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM)
Zápisnica zo zasadnutia Komisie mládeže SZZ zo dňa 01. februára 2019

2018

Žiacka liga juh GR – vyhodnotenie 2018
Žiacka liga západ – vyhodnotenie 2018
Žiacka liga východ – vyhodnotenie 2018
Financovanie ÚTM
Projekt podpory žiackeho zápasenia
Projekt podpory žiackeho zápasenia – vyhodnotenie 2018

2017

Rozdelenie finančných prostriedkov na ŠŠS
Rozdelenie finančných prostriedkov na CTM
Zasadnutie (30.5.) – Pozvánka

Zasadnutie (30.5.) – Zápisnica
Zasadnutie (30.5.) – Prezenčná listina
Vyhodnotenie CTM za rok 2016
Správa o činnosti za rok 2016

2016

Vyhodnotenie CTM – 2016
Bodové hodnotenie pre rok 2016

Výzva na doplnené údajov UTM 2016
Zoznam UTM 2016
Rozdelenie dotácie UTM za rok 2016

 

2015

Vyhodnotenie CTM za rok 2015
Hodnotenie CTM v roku 2015
Prezentácia CTM 2015 
Správa KM za rok 2014
Rozdelenie dotácie na UTM 2015

2014

Rozdelenie dotácií na UTM v roku 2014
Správa komisie mládeže za rok 2013
Vyhodnotenie CTM za rok 2014