Kontrolná komisia

Zloženie komisie od 17.03.2012

Preseda: Švikruhová Vlasta /0915 867076/

Členovia: Komora Štefan / 0905 265735 /Anton Andrejko / 0915 842776 /

Správa o činnosti KK SZZ za rok 2010

Správa o činnosti KK SZZ za rok 2009

Správa o činnosti KK SZZ za rok 2008

Správa o činnosti KK SZZ za rok 2007

Správa o činnosti KK SZZ za rok 2006

Zápis č. 1 (22.2.2006 – Bratislava)

Zápis č. 2 (28.3.2006)

Zápis č. 3 (3.7.2006 – Komárno)

Zápis č. 4 (26.9.2006 – Komárno)

Zápis č. 5 (10.11.2006 – Bratislava)