Vzdelávanie trénerov

OZNAM pre nových záujemcov resp. absolventov teoretickej časti vzdelávania trénerov zápasenia:

 

SZZ Vám na základe informácie garanta vzdelávania trénerov p. K.Mikušku oznamuje, že vzdelávanie trénerov zápasenia /praktická časť-špecializácia/ sa uskutoční v termíne 21.-23.4. 2017 v priestoroch zasadačky a telocvične Dunajplavba Bratislava, Horárska 12/A.

Program a časový harmonogram vzdelávania bude zaslaný následne prihláseným záujemcom.

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

S pozdravom, E.Valentová, gen.sekretárka