Vzdelávanie trénerov I.,II.,III.stupeň – všeobecná časť

Vážení členovia zväzu,

chceli by sme Vás informovať, že na FTVŠ UK v Bratislave sa bude konať školenie trénerov I., II. a III. kvalifikačného stupňa – všeobecná časť.

Podrobné informácie nájdete na webovej stránke FTVŠ UK: https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20192020/

Tlačivo na prihlásenie nájdete tu: https://www.zapasenie.sk/prihlasky-tlaciva-a-metodicky-material/

V prípade záujmu o účasť na školení sa prihlasujte na sekretariát SZZ.