Vzdelávanie trénerov I.stupeň – všeobecná časť

Chceme Vás poinformovať , že FTVŠ UK Bratislava organizuje školenie trénerov zo všeobecnej časti na I. kvalifikačný stupeň v termíne 15.-17.2.2019.

Prihlasovanie na mailovej adrese: akademia@fsport.uniba.sk

V prípade záujmu o získanie trénerskej kvalifikácie neváhajte!