Výzva pre ZK-ZO – organizovanie M-SR starších žiakov v gr.š. 2016

ZK Spartacus Komárno oznámil dňa 3.10.2016, že odstupuje od organizovania M-SR starších žiakov v grécko-rímskom štýle, ktoré mali byť v Komárne dňa 12.11.2016 z organizačných a personálnych dôvodov. Na základe uvedeného, ponúkame organizovanie M-SR starších žiakov v grécko-rímskom štýle ostatným ZK-ZO. Záujem o organizovanie tejto súťaže zasielajte e-mailom na sekretariát SZZ do 10.10.2016.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.