Názov
Zápis č.5 z VV-SZZ 6.12.2019
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018, Zápisy - 2019 Stiahnuť
Prezenčná listina VV-SZZ 6.12.2019
Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
Pozvánka na VV-SZZ 6.12.2019
Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
Zápis č.4 z VV-SZZ 4.10.2019
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018, Zápisy - 2019 Stiahnuť
Prezenčná listina VV-SZZ 4.10.2019
Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
Pozvánka na VV-SZZ 4.10.2019
Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
Zápis č.3 z VV-SZZ 27.6.2019
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
Prezenčná listina VV-SZZ 27.6.2019
Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
Pozvánka na VV-SZZ 27.6.2019
Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
Zápis č. 2 z VV-SZZ 27.2.2019
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
Pozvánka na VV-SZZ 27.2.2019
Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
Prezenčná listina VV-SZZ 27.2.2019
Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
Zápis č.1 z VV 25.1.2019
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
Pozvánka na VV-SZZ 25.1.2019
Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
Prezenčná listina VV-SZZ 25.1.2019
Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
Zápis č. 5 z VV-SZZ 4.12.2018
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
Prezenčná listina VV-SZZ 4.12.2018
Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
Pozvánka na VV-SZZ 4.12.2018
Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
Zapis č. 4 VV-SZZ 5.10.2018
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
VV-SZZ č.7
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
Prezenčná listina VV-SZZ 5.10.2018
Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
Pozvánka VV-SZZ 5.10.2018
Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
Zápis č. 3 VV-SZZ 22.6.2018
Vedenie, VV - (Výkonný Výbor), Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
Prezenčná listina VV 22.6.2018
Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
Pozvánka VV 22.6.2018
Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
Výročná správa – audit SZZ za rok 2017
Povinné zverejňovanie, Vedenie, Výročné správy Stiahnuť
Správa nezávislého audítora o audite SZZ
Povinné zverejňovanie, V - Ostatné dokumenty, Vedenie, Výročné správy Stiahnuť
zmluva MŠVVaŠ SR
Povinné zverejňovanie, SZZ, V - Ostatné dokumenty, Vedenie, VV - (Výkonný Výbor) Stiahnuť
delegáti VZ 2018 – s hlasovacím právom
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Vedenie Stiahnuť
Vyhodnotenie športovcov a klubov, ocenenie jubilantov
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Správa o hospodárení
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
VV č.8
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
VV č.8
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV č.8
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV č.7
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
VV č.7
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV č.7
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV č.6
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
VV č.6
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV č.6
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV č.5
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
VV č.5
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV č.5
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV č.4
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV č.4
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV č.4
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
VV č.3
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV č.3
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV č.3
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
Delegáti s hlasovacím právom
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Volebný poriadok
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Rokovací poriadok
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Prezenčná listina
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Správa o činnosti trénersko-metodickej komisie
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Správa o činnosti športovo-technickej komisie
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Správa o činnosti kontrolnej komisie
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Správa o činnosti komisie rozhodcov
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Správa o činnosti komisie mládeže
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Správa o činnosti disciplinárnej komisie
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Správa návrhovej komisie
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Správa mandátovej komisie
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Zápis
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Pozvánka na VZ
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
VV č.2
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV č.2
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV č.2
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
VV č.1
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV č.1
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV č.1
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
VV-SZZ č.8
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV-SZZ č.8
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
VV-SZZ č. 7
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV-SZZ č.6
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV-SZZ č.6
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV-SZZ č.6
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
Overenie zápisu
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
Zápis z VZ-SZZ 2.10.2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
Prezenčná listina VZ-SZZ 2.10.2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
Počty delegátov na volebné VZ SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
Volebný poriadok VZ SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
Rokovací poriadok VZ SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
Pozvánka – volebné
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
VV-SZZ č.5
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV-SZZ č.5
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV-SZZ č.5
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
VV-SZZ č.4
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
P-SZZ č.4
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV-SZZ č.4
Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV-SZZ č.4
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie 2016
V - Ostatné dokumenty, Vedenie Stiahnuť
Prezenčná listina VZ-SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Správa o činnosti KK za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Správa o činnosti TMK za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Správa o činnosti KM za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Správa o činnosti KR za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Správa o činnosti ŠTK za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Správa o činnosti SZZ za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Správa o hospodárení za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Zápis z VZ SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Vyhodnotenie športovcov, kluby-oddiely, jubilanti za rok 2015
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
2016 Volebný poriadok
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
2016 Rokovací poriadok
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Pozvánka na VZ SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Počty delegátov na VZ SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
P-SZZ č. 2
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
P-SZZ č. 2
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
P-SZZ č.2
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
P-SZZ č. 3
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
P-SZZ č. 3
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
P-SZZ č. 3
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
P-SZZ č.1
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
P-SZZ č.1
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
P-SZZ č.1
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
Zápis č.8
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
Zápis č.7
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
Zápis č.6
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
Zápis č 5
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
Zápis č.4
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
Zápis z VZ SZZ 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
2015 návrhy a pripomienky – diskusné príspevky
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
2015 Volebný poriadok
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
Delegáti VZ SZZ za rok 2014
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
2015-pozvánka na VZ SZZ
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
Návrhová komisia-UZNESENIA z VZ SZZ 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
SPRÁVA MANDÁTOVEJ KOMISIE 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
Správa o činnosti SZZ za rok 2014
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
Správa o hospodárení za rok 2014
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
Vyhodnotenie a ocenenie za rok 2014-1
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
Zápis č.3
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
Zápis č.2
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
Zápis č.1
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
Zápis č.6
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
Zápis č.5
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
Zápis č. 4
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
Zápis č. 3
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
Uznesenia z valného zhromaždenia 2014
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
Správa o hospodárení za rok 2013
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
Správa o činnosti SZZ za rok 2013
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
Zápis z valného zhromaždenia 2014
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
Zápis č.2
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
Zápis č.1
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
Zápis č. 5
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
Zápis č. 4
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
Zápis č. 3
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
Zápis č. 2
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
Zápis č. 1
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
Zápis č. 7
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
Zápis č. 6
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
Zápis č. 5
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
Zápis č. 4
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
Zápis č. 3
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
Zápis č. 1
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
  Názov
  Zápis č.5 z VV-SZZ 6.12.2019
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018, Zápisy - 2019 Stiahnuť
  Prezenčná listina VV-SZZ 6.12.2019
  Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  Pozvánka na VV-SZZ 6.12.2019
  Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  Zápis č.4 z VV-SZZ 4.10.2019
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018, Zápisy - 2019 Stiahnuť
  Prezenčná listina VV-SZZ 4.10.2019
  Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  Pozvánka na VV-SZZ 4.10.2019
  Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  Zápis č.3 z VV-SZZ 27.6.2019
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
  Prezenčná listina VV-SZZ 27.6.2019
  Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  Pozvánka na VV-SZZ 27.6.2019
  Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  Zápis č. 2 z VV-SZZ 27.2.2019
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
  Pozvánka na VV-SZZ 27.2.2019
  Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  Prezenčná listina VV-SZZ 27.2.2019
  Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  Zápis č.1 z VV 25.1.2019
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
  Pozvánka na VV-SZZ 25.1.2019
  Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  Prezenčná listina VV-SZZ 25.1.2019
  Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  Zápis č. 5 z VV-SZZ 4.12.2018
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
  Prezenčná listina VV-SZZ 4.12.2018
  Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  Pozvánka na VV-SZZ 4.12.2018
  Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  Zapis č. 4 VV-SZZ 5.10.2018
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
  VV-SZZ č.7
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
  Prezenčná listina VV-SZZ 5.10.2018
  Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  Pozvánka VV-SZZ 5.10.2018
  Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  Zápis č. 3 VV-SZZ 22.6.2018
  Vedenie, VV - (Výkonný Výbor), Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
  Prezenčná listina VV 22.6.2018
  Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  Pozvánka VV 22.6.2018
  Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  Výročná správa – audit SZZ za rok 2017
  Povinné zverejňovanie, Vedenie, Výročné správy Stiahnuť
  Správa nezávislého audítora o audite SZZ
  Povinné zverejňovanie, V - Ostatné dokumenty, Vedenie, Výročné správy Stiahnuť
  zmluva MŠVVaŠ SR
  Povinné zverejňovanie, SZZ, V - Ostatné dokumenty, Vedenie, VV - (Výkonný Výbor) Stiahnuť
  delegáti VZ 2018 – s hlasovacím právom
  V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Vedenie Stiahnuť
  Vyhodnotenie športovcov a klubov, ocenenie jubilantov
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
  Správa o hospodárení
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
  VV č.8
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
  VV č.8
  Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  VV č.8
  Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  VV č.7
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
  VV č.7
  Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  VV č.7
  Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  VV č.6
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
  VV č.6
  Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  VV č.6
  Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  VV č.5
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
  VV č.5
  Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  VV č.5
  Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  VV č.4
  Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  VV č.4
  Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  VV č.4
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
  VV č.3
  Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  VV č.3
  Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  VV č.3
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
  Delegáti s hlasovacím právom
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
  Volebný poriadok
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
  Rokovací poriadok
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
  Prezenčná listina
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
  Správa o činnosti trénersko-metodickej komisie
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
  Správa o činnosti športovo-technickej komisie
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
  Správa o činnosti kontrolnej komisie
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
  Správa o činnosti komisie rozhodcov
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
  Správa o činnosti komisie mládeže
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
  Správa o činnosti disciplinárnej komisie
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
  Správa návrhovej komisie
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
  Správa mandátovej komisie
  V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
  Zápis
  V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
  Pozvánka na VZ
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
  VV č.2
  Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  VV č.2
  Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  VV č.2
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
  VV č.1
  Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  VV č.1
  Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  VV č.1
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
  VV-SZZ č.8
  Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  VV-SZZ č.8
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
  VV-SZZ č. 7
  Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  VV-SZZ č.6
  Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  VV-SZZ č.6
  Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  VV-SZZ č.6
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
  Overenie zápisu
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
  Zápis z VZ-SZZ 2.10.2016
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
  Prezenčná listina VZ-SZZ 2.10.2016
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
  Počty delegátov na volebné VZ SZZ 2016
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
  Volebný poriadok VZ SZZ 2016
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
  Rokovací poriadok VZ SZZ 2016
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
  Pozvánka – volebné
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
  VV-SZZ č.5
  Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  VV-SZZ č.5
  Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  VV-SZZ č.5
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
  VV-SZZ č.4
  Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  P-SZZ č.4
  Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  VV-SZZ č.4
  Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  VV-SZZ č.4
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí dotácie 2016
  V - Ostatné dokumenty, Vedenie Stiahnuť
  Prezenčná listina VZ-SZZ 2016
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
  Správa o činnosti KK za rok 2015
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
  Správa o činnosti TMK za rok 2015
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
  Správa o činnosti KM za rok 2015
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
  Správa o činnosti KR za rok 2015
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
  Správa o činnosti ŠTK za rok 2015
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
  Správa o činnosti SZZ za rok 2015
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
  Správa o hospodárení za rok 2015
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
  Zápis z VZ SZZ 2016
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
  Vyhodnotenie športovcov, kluby-oddiely, jubilanti za rok 2015
  V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
  2016 Volebný poriadok
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
  2016 Rokovací poriadok
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
  Pozvánka na VZ SZZ 2016
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
  Počty delegátov na VZ SZZ 2016
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
  P-SZZ č. 2
  Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  P-SZZ č. 2
  Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  P-SZZ č.2
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
  P-SZZ č. 3
  Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  P-SZZ č. 3
  Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  P-SZZ č. 3
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
  P-SZZ č.1
  Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
  P-SZZ č.1
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
  P-SZZ č.1
  Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
  Zápis č.8
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
  Zápis č.7
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
  Zápis č.6
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
  Zápis č 5
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
  Zápis č.4
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
  Zápis z VZ SZZ 2015
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
  2015 návrhy a pripomienky – diskusné príspevky
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
  2015 Volebný poriadok
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
  Delegáti VZ SZZ za rok 2014
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
  2015-pozvánka na VZ SZZ
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
  Návrhová komisia-UZNESENIA z VZ SZZ 2015
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
  SPRÁVA MANDÁTOVEJ KOMISIE 2015
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
  Správa o činnosti SZZ za rok 2014
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
  Správa o hospodárení za rok 2014
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
  Vyhodnotenie a ocenenie za rok 2014-1
  V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
  Zápis č.3
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
  Zápis č.2
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
  Zápis č.1
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
  Zápis č.6
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
  Zápis č.5
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
  Zápis č. 4
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
  Zápis č. 3
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
  Uznesenia z valného zhromaždenia 2014
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
  Správa o hospodárení za rok 2013
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
  Správa o činnosti SZZ za rok 2013
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
  Zápis z valného zhromaždenia 2014
  V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
  Zápis č.2
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
  Zápis č.1
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
  Zápis č. 5
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
  Zápis č. 4
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
  Zápis č. 3
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
  Zápis č. 2
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
  Zápis č. 1
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
  Zápis č. 7
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
  Zápis č. 6
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
  Zápis č. 5
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
  Zápis č. 4
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
  Zápis č. 3
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
  Zápis č. 1
  Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
   Názov
   Zápis č.5 z VV-SZZ 6.12.2019
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018, Zápisy - 2019 Stiahnuť
   Prezenčná listina VV-SZZ 6.12.2019
   Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   Pozvánka na VV-SZZ 6.12.2019
   Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   Zápis č.4 z VV-SZZ 4.10.2019
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018, Zápisy - 2019 Stiahnuť
   Prezenčná listina VV-SZZ 4.10.2019
   Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   Pozvánka na VV-SZZ 4.10.2019
   Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   Zápis č.3 z VV-SZZ 27.6.2019
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
   Prezenčná listina VV-SZZ 27.6.2019
   Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   Pozvánka na VV-SZZ 27.6.2019
   Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   Zápis č. 2 z VV-SZZ 27.2.2019
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
   Pozvánka na VV-SZZ 27.2.2019
   Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   Prezenčná listina VV-SZZ 27.2.2019
   Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   Zápis č.1 z VV 25.1.2019
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
   Pozvánka na VV-SZZ 25.1.2019
   Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   Prezenčná listina VV-SZZ 25.1.2019
   Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   Zápis č. 5 z VV-SZZ 4.12.2018
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
   Prezenčná listina VV-SZZ 4.12.2018
   Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   Pozvánka na VV-SZZ 4.12.2018
   Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   Zapis č. 4 VV-SZZ 5.10.2018
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
   VV-SZZ č.7
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
   Prezenčná listina VV-SZZ 5.10.2018
   Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   Pozvánka VV-SZZ 5.10.2018
   Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   Zápis č. 3 VV-SZZ 22.6.2018
   Vedenie, VV - (Výkonný Výbor), Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
   Prezenčná listina VV 22.6.2018
   Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   Pozvánka VV 22.6.2018
   Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   Výročná správa – audit SZZ za rok 2017
   Povinné zverejňovanie, Vedenie, Výročné správy Stiahnuť
   Správa nezávislého audítora o audite SZZ
   Povinné zverejňovanie, V - Ostatné dokumenty, Vedenie, Výročné správy Stiahnuť
   zmluva MŠVVaŠ SR
   Povinné zverejňovanie, SZZ, V - Ostatné dokumenty, Vedenie, VV - (Výkonný Výbor) Stiahnuť
   delegáti VZ 2018 – s hlasovacím právom
   V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Vedenie Stiahnuť
   Vyhodnotenie športovcov a klubov, ocenenie jubilantov
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
   Správa o hospodárení
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
   VV č.8
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
   VV č.8
   Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   VV č.8
   Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   VV č.7
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
   VV č.7
   Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   VV č.7
   Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   VV č.6
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
   VV č.6
   Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   VV č.6
   Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   VV č.5
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
   VV č.5
   Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   VV č.5
   Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   VV č.4
   Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   VV č.4
   Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   VV č.4
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
   VV č.3
   Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   VV č.3
   Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   VV č.3
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
   Delegáti s hlasovacím právom
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
   Volebný poriadok
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
   Rokovací poriadok
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
   Prezenčná listina
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
   Správa o činnosti trénersko-metodickej komisie
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
   Správa o činnosti športovo-technickej komisie
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
   Správa o činnosti kontrolnej komisie
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
   Správa o činnosti komisie rozhodcov
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
   Správa o činnosti komisie mládeže
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
   Správa o činnosti disciplinárnej komisie
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
   Správa návrhovej komisie
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
   Správa mandátovej komisie
   V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
   Zápis
   V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
   Pozvánka na VZ
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
   VV č.2
   Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   VV č.2
   Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   VV č.2
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
   VV č.1
   Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   VV č.1
   Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   VV č.1
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
   VV-SZZ č.8
   Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   VV-SZZ č.8
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
   VV-SZZ č. 7
   Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   VV-SZZ č.6
   Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   VV-SZZ č.6
   Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   VV-SZZ č.6
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
   Overenie zápisu
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
   Zápis z VZ-SZZ 2.10.2016
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
   Prezenčná listina VZ-SZZ 2.10.2016
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
   Počty delegátov na volebné VZ SZZ 2016
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
   Volebný poriadok VZ SZZ 2016
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
   Rokovací poriadok VZ SZZ 2016
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
   Pozvánka – volebné
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
   VV-SZZ č.5
   Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   VV-SZZ č.5
   Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   VV-SZZ č.5
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
   VV-SZZ č.4
   Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   P-SZZ č.4
   Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   VV-SZZ č.4
   Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   VV-SZZ č.4
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
   Zmluva o poskytnutí dotácie 2016
   V - Ostatné dokumenty, Vedenie Stiahnuť
   Prezenčná listina VZ-SZZ 2016
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
   Správa o činnosti KK za rok 2015
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
   Správa o činnosti TMK za rok 2015
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
   Správa o činnosti KM za rok 2015
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
   Správa o činnosti KR za rok 2015
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
   Správa o činnosti ŠTK za rok 2015
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
   Správa o činnosti SZZ za rok 2015
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
   Správa o hospodárení za rok 2015
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
   Zápis z VZ SZZ 2016
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
   Vyhodnotenie športovcov, kluby-oddiely, jubilanti za rok 2015
   V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
   2016 Volebný poriadok
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
   2016 Rokovací poriadok
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
   Pozvánka na VZ SZZ 2016
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
   Počty delegátov na VZ SZZ 2016
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
   P-SZZ č. 2
   Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   P-SZZ č. 2
   Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   P-SZZ č.2
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
   P-SZZ č. 3
   Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   P-SZZ č. 3
   Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   P-SZZ č. 3
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
   P-SZZ č.1
   Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
   P-SZZ č.1
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
   P-SZZ č.1
   Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
   Zápis č.8
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
   Zápis č.7
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
   Zápis č.6
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
   Zápis č 5
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
   Zápis č.4
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
   Zápis z VZ SZZ 2015
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
   2015 návrhy a pripomienky – diskusné príspevky
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
   2015 Volebný poriadok
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
   Delegáti VZ SZZ za rok 2014
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
   2015-pozvánka na VZ SZZ
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
   Návrhová komisia-UZNESENIA z VZ SZZ 2015
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
   SPRÁVA MANDÁTOVEJ KOMISIE 2015
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
   Správa o činnosti SZZ za rok 2014
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
   Správa o hospodárení za rok 2014
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
   Vyhodnotenie a ocenenie za rok 2014-1
   V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
   Zápis č.3
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
   Zápis č.2
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
   Zápis č.1
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
   Zápis č.6
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
   Zápis č.5
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
   Zápis č. 4
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
   Zápis č. 3
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
   Uznesenia z valného zhromaždenia 2014
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
   Správa o hospodárení za rok 2013
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
   Správa o činnosti SZZ za rok 2013
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
   Zápis z valného zhromaždenia 2014
   V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
   Zápis č.2
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
   Zápis č.1
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
   Zápis č. 5
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
   Zápis č. 4
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
   Zápis č. 3
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
   Zápis č. 2
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
   Zápis č. 1
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
   Zápis č. 7
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
   Zápis č. 6
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
   Zápis č. 5
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
   Zápis č. 4
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
   Zápis č. 3
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
   Zápis č. 1
   Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
    Názov
    Zápis č.5 z VV-SZZ 6.12.2019
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018, Zápisy - 2019 Stiahnuť
    Prezenčná listina VV-SZZ 6.12.2019
    Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    Pozvánka na VV-SZZ 6.12.2019
    Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    Zápis č.4 z VV-SZZ 4.10.2019
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018, Zápisy - 2019 Stiahnuť
    Prezenčná listina VV-SZZ 4.10.2019
    Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    Pozvánka na VV-SZZ 4.10.2019
    Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    Zápis č.3 z VV-SZZ 27.6.2019
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
    Prezenčná listina VV-SZZ 27.6.2019
    Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    Pozvánka na VV-SZZ 27.6.2019
    Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    Zápis č. 2 z VV-SZZ 27.2.2019
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
    Pozvánka na VV-SZZ 27.2.2019
    Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    Prezenčná listina VV-SZZ 27.2.2019
    Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    Zápis č.1 z VV 25.1.2019
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
    Pozvánka na VV-SZZ 25.1.2019
    Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    Prezenčná listina VV-SZZ 25.1.2019
    Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    Zápis č. 5 z VV-SZZ 4.12.2018
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
    Prezenčná listina VV-SZZ 4.12.2018
    Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    Pozvánka na VV-SZZ 4.12.2018
    Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    Zapis č. 4 VV-SZZ 5.10.2018
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
    VV-SZZ č.7
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
    Prezenčná listina VV-SZZ 5.10.2018
    Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    Pozvánka VV-SZZ 5.10.2018
    Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    Zápis č. 3 VV-SZZ 22.6.2018
    Vedenie, VV - (Výkonný Výbor), Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
    Prezenčná listina VV 22.6.2018
    Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    Pozvánka VV 22.6.2018
    Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    Výročná správa – audit SZZ za rok 2017
    Povinné zverejňovanie, Vedenie, Výročné správy Stiahnuť
    Správa nezávislého audítora o audite SZZ
    Povinné zverejňovanie, V - Ostatné dokumenty, Vedenie, Výročné správy Stiahnuť
    zmluva MŠVVaŠ SR
    Povinné zverejňovanie, SZZ, V - Ostatné dokumenty, Vedenie, VV - (Výkonný Výbor) Stiahnuť
    delegáti VZ 2018 – s hlasovacím právom
    V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Vedenie Stiahnuť
    Vyhodnotenie športovcov a klubov, ocenenie jubilantov
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
    Správa o hospodárení
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
    VV č.8
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
    VV č.8
    Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    VV č.8
    Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    VV č.7
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
    VV č.7
    Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    VV č.7
    Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    VV č.6
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
    VV č.6
    Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    VV č.6
    Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    VV č.5
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
    VV č.5
    Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    VV č.5
    Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    VV č.4
    Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    VV č.4
    Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    VV č.4
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
    VV č.3
    Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    VV č.3
    Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    VV č.3
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
    Delegáti s hlasovacím právom
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
    Volebný poriadok
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
    Rokovací poriadok
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
    Prezenčná listina
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
    Správa o činnosti trénersko-metodickej komisie
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
    Správa o činnosti športovo-technickej komisie
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
    Správa o činnosti kontrolnej komisie
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
    Správa o činnosti komisie rozhodcov
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
    Správa o činnosti komisie mládeže
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
    Správa o činnosti disciplinárnej komisie
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
    Správa návrhovej komisie
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
    Správa mandátovej komisie
    V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
    Zápis
    V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
    Pozvánka na VZ
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
    VV č.2
    Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    VV č.2
    Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    VV č.2
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
    VV č.1
    Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    VV č.1
    Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    VV č.1
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
    VV-SZZ č.8
    Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    VV-SZZ č.8
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
    VV-SZZ č. 7
    Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    VV-SZZ č.6
    Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    VV-SZZ č.6
    Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    VV-SZZ č.6
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
    Overenie zápisu
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
    Zápis z VZ-SZZ 2.10.2016
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
    Prezenčná listina VZ-SZZ 2.10.2016
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
    Počty delegátov na volebné VZ SZZ 2016
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
    Volebný poriadok VZ SZZ 2016
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
    Rokovací poriadok VZ SZZ 2016
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
    Pozvánka – volebné
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
    VV-SZZ č.5
    Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    VV-SZZ č.5
    Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    VV-SZZ č.5
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
    VV-SZZ č.4
    Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    P-SZZ č.4
    Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    VV-SZZ č.4
    Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    VV-SZZ č.4
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
    Zmluva o poskytnutí dotácie 2016
    V - Ostatné dokumenty, Vedenie Stiahnuť
    Prezenčná listina VZ-SZZ 2016
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
    Správa o činnosti KK za rok 2015
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
    Správa o činnosti TMK za rok 2015
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
    Správa o činnosti KM za rok 2015
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
    Správa o činnosti KR za rok 2015
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
    Správa o činnosti ŠTK za rok 2015
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
    Správa o činnosti SZZ za rok 2015
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
    Správa o hospodárení za rok 2015
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
    Zápis z VZ SZZ 2016
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
    Vyhodnotenie športovcov, kluby-oddiely, jubilanti za rok 2015
    V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
    2016 Volebný poriadok
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
    2016 Rokovací poriadok
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
    Pozvánka na VZ SZZ 2016
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
    Počty delegátov na VZ SZZ 2016
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
    P-SZZ č. 2
    Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    P-SZZ č. 2
    Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    P-SZZ č.2
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
    P-SZZ č. 3
    Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    P-SZZ č. 3
    Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    P-SZZ č. 3
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
    P-SZZ č.1
    Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
    P-SZZ č.1
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
    P-SZZ č.1
    Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
    Zápis č.8
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
    Zápis č.7
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
    Zápis č.6
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
    Zápis č 5
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
    Zápis č.4
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
    Zápis z VZ SZZ 2015
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
    2015 návrhy a pripomienky – diskusné príspevky
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
    2015 Volebný poriadok
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
    Delegáti VZ SZZ za rok 2014
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
    2015-pozvánka na VZ SZZ
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
    Návrhová komisia-UZNESENIA z VZ SZZ 2015
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
    SPRÁVA MANDÁTOVEJ KOMISIE 2015
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
    Správa o činnosti SZZ za rok 2014
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
    Správa o hospodárení za rok 2014
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
    Vyhodnotenie a ocenenie za rok 2014-1
    V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
    Zápis č.3
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
    Zápis č.2
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
    Zápis č.1
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
    Zápis č.6
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
    Zápis č.5
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
    Zápis č. 4
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
    Zápis č. 3
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
    Uznesenia z valného zhromaždenia 2014
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
    Správa o hospodárení za rok 2013
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
    Správa o činnosti SZZ za rok 2013
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
    Zápis z valného zhromaždenia 2014
    V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
    Zápis č.2
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
    Zápis č.1
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
    Zápis č. 5
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
    Zápis č. 4
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
    Zápis č. 3
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
    Zápis č. 2
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
    Zápis č. 1
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
    Zápis č. 7
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
    Zápis č. 6
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
    Zápis č. 5
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
    Zápis č. 4
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
    Zápis č. 3
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
    Zápis č. 1
    Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
     Názov
     Zápis č.5 z VV-SZZ 6.12.2019
     Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018, Zápisy - 2019 Stiahnuť
     Prezenčná listina VV-SZZ 6.12.2019
     Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
     Pozvánka na VV-SZZ 6.12.2019
     Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
     Zápis č.4 z VV-SZZ 4.10.2019
     Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018, Zápisy - 2019 Stiahnuť
     Prezenčná listina VV-SZZ 4.10.2019
     Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
     Pozvánka na VV-SZZ 4.10.2019
     Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
     Zápis č.3 z VV-SZZ 27.6.2019
     Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
     Prezenčná listina VV-SZZ 27.6.2019
     Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
     Pozvánka na VV-SZZ 27.6.2019
     Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
     Zápis č. 2 z VV-SZZ 27.2.2019
     Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
     Pozvánka na VV-SZZ 27.2.2019
     Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
     Prezenčná listina VV-SZZ 27.2.2019
     Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
     Zápis č.1 z VV 25.1.2019
     Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
     Pozvánka na VV-SZZ 25.1.2019
     Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
     Prezenčná listina VV-SZZ 25.1.2019
     Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
     Zápis č. 5 z VV-SZZ 4.12.2018
     Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
     Prezenčná listina VV-SZZ 4.12.2018
     Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
     Pozvánka na VV-SZZ 4.12.2018
     Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
     Zapis č. 4 VV-SZZ 5.10.2018
     Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
     VV-SZZ č.7
     Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
     Prezenčná listina VV-SZZ 5.10.2018
     Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
     Pozvánka VV-SZZ 5.10.2018
     Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
     Zápis č. 3 VV-SZZ 22.6.2018
     Vedenie, VV - (Výkonný Výbor), Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
     Prezenčná listina VV 22.6.2018
     Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
     Pozvánka VV 22.6.2018
     Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
     Výročná správa – audit SZZ za rok 2017
     Povinné zverejňovanie, Vedenie, Výročné správy Stiahnuť
     Správa nezávislého audítora o audite SZZ
     Povinné zverejňovanie, V - Ostatné dokumenty, Vedenie, Výročné správy Stiahnuť
     zmluva MŠVVaŠ SR
     Povinné zverejňovanie, SZZ, V - Ostatné dokumenty, Vedenie, VV - (Výkonný Výbor) Stiahnuť
     delegáti VZ 2018 – s hlasovacím právom
     V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Vedenie Stiahnuť
     Vyhodnotenie športovcov a klubov, ocenenie jubilantov
     V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
     Správa o hospodárení
     V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
     VV č.8
     Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
     VV č.8
     Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
     VV č.8
     Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
     VV č.7
     Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
     VV č.7
     Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
     VV č.7
     Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
     VV č.6
     Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
     VV č.6
     Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie