PREZIDENT

Mgr. Ján KARŠŇÁK
mail: karsnak@zapasenie.sk
štatutár SZZ

VICEPREZIDENT
VOĽNÝ ŠTÝL A ŽENSKÉ ZLOŽKY

Roland HAKSZER
tel.: +421 905 417 209
mail: hakszer@zapasenie.sk
štatutár SZZ

VICEPREZIDENT
GRÉCKO-RÍMSKY ŠTÝL

Zoltán SZEILER
tel.: +421 905 440 407
mail: szeiler@zapasenie.sk
štatutár SZZ

Člen
Vladimír LACO

scan0016
tel.: +421 915 162 971
mail: laco@zapasenie.sk

Člen
Matej ŠAROCKÝ

kontrolor2

mail: sarocky@zapasenie.sk

Člen
Jozef RADNÓTI

fotka
tel.: +421 903 155 104
mail: radnoti@zapasenie.sk

Člen
Ing. Jaroslav ZAREMBA

zeremba
tel.: +421 905 623 185
mail: zaremba@zapasenie.sk

GENERÁLNY SEKRETÁR
Elena VALENTOVÁ

sekretarka2
tel.: +421 917 476 268
mail: szz@zapasenie.sk
štatutár SZZ

HLAVNÝ KONTROLÓR
Mgr. Viktória CAPOVÁ

kontrolorka2

mail: capova@zapasenie.sk

Povinne zverejnené dokumenty SZZ

Pozvánky

  Prezenčné listiny

   Zápisy

    Valné zhromaždenie

     Pozvánky

      Prezenčné listiny

       Zápisy

        Ostatné dokumenty

        Valné zhromaždenie SZZ

        konané dňa 2.10.2016

         Valné zhromaždenie SZZ

         konané dňa 15.05.2016

         Zápisy

          Valné zhromaždenie

           Zápisy

            Valné zhromaždenie

             Zápisy

              Zápisy