Názov
Zápis č.5 z VV-SZZ 6.12.2019
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018, Zápisy - 2019 Stiahnuť
Prezenčná listina VV-SZZ 6.12.2019
Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
Pozvánka na VV-SZZ 6.12.2019
Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
Zápis č.4 z VV-SZZ 4.10.2019
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018, Zápisy - 2019 Stiahnuť
Prezenčná listina VV-SZZ 4.10.2019
Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
Pozvánka na VV-SZZ 4.10.2019
Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
Zápis č.3 z VV-SZZ 27.6.2019
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
Prezenčná listina VV-SZZ 27.6.2019
Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
Pozvánka na VV-SZZ 27.6.2019
Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
Zápis č. 2 z VV-SZZ 27.2.2019
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
Pozvánka na VV-SZZ 27.2.2019
Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
Prezenčná listina VV-SZZ 27.2.2019
Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
Zápis č.1 z VV 25.1.2019
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
Pozvánka na VV-SZZ 25.1.2019
Pozv. - 2018, Pozv. - 2019, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
Prezenčná listina VV-SZZ 25.1.2019
Prez. l. - 2018, Prez. l. - 2019, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
Zápis č. 5 z VV-SZZ 4.12.2018
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
Prezenčná listina VV-SZZ 4.12.2018
Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
Pozvánka na VV-SZZ 4.12.2018
Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
Zapis č. 4 VV-SZZ 5.10.2018
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
VV-SZZ č.7
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
Prezenčná listina VV-SZZ 5.10.2018
Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
Pozvánka VV-SZZ 5.10.2018
Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
Zápis č. 3 VV-SZZ 22.6.2018
Vedenie, VV - (Výkonný Výbor), Zápisy, Zápisy - 2018 Stiahnuť
Prezenčná listina VV 22.6.2018
Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
Pozvánka VV 22.6.2018
Pozv. - 2018, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
Výročná správa – audit SZZ za rok 2017
Povinné zverejňovanie, Vedenie, Výročné správy Stiahnuť
Správa nezávislého audítora o audite SZZ
Povinné zverejňovanie, V - Ostatné dokumenty, Vedenie, Výročné správy Stiahnuť
zmluva MŠVVaŠ SR
Povinné zverejňovanie, SZZ, V - Ostatné dokumenty, Vedenie, VV - (Výkonný Výbor) Stiahnuť
delegáti VZ 2018 – s hlasovacím právom
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Vedenie Stiahnuť
Vyhodnotenie športovcov a klubov, ocenenie jubilantov
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Správa o hospodárení
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
VV č.8
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
VV č.8
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV č.8
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV č.7
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
VV č.7
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV č.7
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV č.6
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
VV č.6
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV č.6
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV č.5
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
VV č.5
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV č.5
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV č.4
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV č.4
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV č.4
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
VV č.3
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV č.3
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV č.3
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
Delegáti s hlasovacím právom
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Volebný poriadok
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Rokovací poriadok
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Prezenčná listina
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Správa o činnosti trénersko-metodickej komisie
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Správa o činnosti športovo-technickej komisie
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Správa o činnosti kontrolnej komisie
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Správa o činnosti komisie rozhodcov
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Správa o činnosti komisie mládeže
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Správa o činnosti disciplinárnej komisie
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Správa návrhovej komisie
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Správa mandátovej komisie
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Zápis
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
Pozvánka na VZ
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2017, Vedenie, Vedenie VZ - 2017 Stiahnuť
VV č.2
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV č.2
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV č.2
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
VV č.1
Pozv. - 2017, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV č.1
Prez. l. - 2017, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV č.1
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2017 Stiahnuť
VV-SZZ č.8
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV-SZZ č.8
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
VV-SZZ č. 7
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV-SZZ č.6
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV-SZZ č.6
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV-SZZ č.6
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
Overenie zápisu
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
Zápis z VZ-SZZ 2.10.2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
Prezenčná listina VZ-SZZ 2.10.2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
Počty delegátov na volebné VZ SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
Volebný poriadok VZ SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
Rokovací poriadok VZ SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
Pozvánka – volebné
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Október Stiahnuť
VV-SZZ č.5
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
VV-SZZ č.5
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV-SZZ č.5
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
VV-SZZ č.4
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
P-SZZ č.4
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV-SZZ č.4
Prez. l. - 2018, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
VV-SZZ č.4
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie 2016
V - Ostatné dokumenty, Vedenie Stiahnuť
Prezenčná listina VZ-SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Správa o činnosti KK za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Správa o činnosti TMK za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Správa o činnosti KM za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Správa o činnosti KR za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Správa o činnosti ŠTK za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Správa o činnosti SZZ za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Správa o hospodárení za rok 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Zápis z VZ SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Vyhodnotenie športovcov, kluby-oddiely, jubilanti za rok 2015
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
2016 Volebný poriadok
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
2016 Rokovací poriadok
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Pozvánka na VZ SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
Počty delegátov na VZ SZZ 2016
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2016, Vedenie, Vedenie VZ - 2016 - Máj Stiahnuť
P-SZZ č. 2
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
P-SZZ č. 2
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
P-SZZ č.2
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
P-SZZ č. 3
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
P-SZZ č. 3
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
P-SZZ č. 3
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
P-SZZ č.1
Prez. l. - 2016, Prezenčné listiny, Vedenie Stiahnuť
P-SZZ č.1
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2016 Stiahnuť
P-SZZ č.1
Pozv. - 2016, Pozvánky, Vedenie Stiahnuť
Zápis č.8
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
Zápis č.7
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
Zápis č.6
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
Zápis č 5
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
Zápis č.4
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
Zápis z VZ SZZ 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
2015 návrhy a pripomienky – diskusné príspevky
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
2015 Volebný poriadok
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
Delegáti VZ SZZ za rok 2014
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
2015-pozvánka na VZ SZZ
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
Návrhová komisia-UZNESENIA z VZ SZZ 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
SPRÁVA MANDÁTOVEJ KOMISIE 2015
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
Správa o činnosti SZZ za rok 2014
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
Správa o hospodárení za rok 2014
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
Vyhodnotenie a ocenenie za rok 2014-1
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2015, Vedenie, Vedenie VZ - 2015 Stiahnuť
Zápis č.3
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
Zápis č.2
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
Zápis č.1
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2015 Stiahnuť
Zápis č.6
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
Zápis č.5
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
Zápis č. 4
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
Zápis č. 3
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
Uznesenia z valného zhromaždenia 2014
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
Správa o hospodárení za rok 2013
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
Správa o činnosti SZZ za rok 2013
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
Zápis z valného zhromaždenia 2014
V - Ostatné dokumenty, V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2014, Vedenie, Vedenie VZ - 2014 Stiahnuť
Zápis č.2
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
Zápis č.1
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2014 Stiahnuť
Zápis č. 5
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
Zápis č. 4
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
Zápis č. 3
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
Zápis č. 2
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
Zápis č. 1
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2013 Stiahnuť
Zápis č. 7
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
Zápis č. 6
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
Zápis č. 5
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
Zápis č. 4
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
Zápis č. 3
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť
Zápis č. 1
Vedenie, Zápisy, Zápisy - 2012 Stiahnuť