Názov
Výročná správa kontrolóra 2018
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Valné zhromaždenie SZZ 2019 Stiahnuť
Zápis mandátovej komisie z VZ-SZZ 31.3. 2019
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Valné zhromaždenie SZZ 2019 Stiahnuť
Správa návrhovej komisie VZ-SZZ 31.3. 2019
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Valné zhromaždenie SZZ 2019 Stiahnuť
Zápis-z-VZ-SZZ-2019
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Valné zhromaždenie SZZ 2019 Stiahnuť
Prezenčná listina VZ SZZ 2019
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Valné zhromaždenie SZZ 2019 Stiahnuť
Pozvánka na VZ-SZZ – 31.3. 2019
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018 Stiahnuť
Vyhodnotenie športovci a ZK-ZO 31.3. 2019
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Valné zhromaždenie SZZ 2019 Stiahnuť
Volebný poriadok VZ SZZ 31.3.2019
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Valné zhromaždenie SZZ 2019 Stiahnuť
Správa nezávislého audítora za rok 2018
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Valné zhromaždenie SZZ 2019 Stiahnuť
Rokovací poriadok VZ SZZ 31.3.2019
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Valné zhromaždenie SZZ 2019 Stiahnuť
Audit – Výročná správa SZZ za rok 2018
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018 Stiahnuť
Návrh úpravy Stanov SZZ – VZ SZZ 31.3. 2019
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018 Stiahnuť
Zápis Z VZ-SZZ
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018 Stiahnuť
Správa KK a HK 2017
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018 Please login to download
Správa DK 2017
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018 Stiahnuť
Správa KR 2017
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018 Stiahnuť
Správa TMK 2017
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018 Stiahnuť
Správa ŠTK 2017
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018 Stiahnuť
Správa o hospodárení 2017
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018 Stiahnuť
Prezenčná listina VZ SZZ 2018
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018 Stiahnuť
VZ-SZZ-zmena delegáta
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018 Stiahnuť
Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov za rok 2017
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, VV - (Výkonný Výbor) Stiahnuť
Vyrocna sprava SZZ 2017
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Výročné správy Stiahnuť
Volebný poriadok VZ SZZ 7.4. 2018
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018 Stiahnuť
Rokovací poriadok VZ SZZ 7.4. 2018
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018 Stiahnuť
delegáti VZ 2018 – s hlasovacím právom
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018, Vedenie Stiahnuť
Pozvánka VZ 7.4.2018
V - Valné zhromaždenie, Valné zhromaždenie SZZ 2018 Stiahnuť