Valné zhromaždenia v roku 2017

  Valné zhromaždenia v roku 2016

  V roku 2016 sa konali valné zhromaždenia v mesiacoch Máj a Október

   Valné zhromaždenia v roku 2015

    Valné zhromaždenia v roku 2014