MT – mládeže

Dátum konania
08. 12
OD - DO
Celodenná
Miesto konania

Bratislava

Pozvánka / Prihláška
[pozvanka]
Rozpis
[rozpis]
Výsledky
[vysledky]