MT – mládeže

Dátum konania
08. 09
OD - DO
Celodenná
Miesto konania

Prievidza

Pozvánka / Prihláška
[pozvanka]
Rozpis
[rozpis]
Výsledky
[vysledky]