MT – mládeže

Dátum konania
09. 06
OD - DO
Celodenná
Miesto konania

prípravky – mladší žiaci

Pozvánka / Prihláška
[pozvanka]
Rozpis
[rozpis]
Výsledky
[vysledky]