Majstrovstvá SR Kadetov a Ženských zl.

Dátum konania
03. 03
OD - DO
11:00
Miesto konania

v zápasení voľným štýlom

Pozvánka / Prihláška
[pozvanka]
Rozpis
[rozpis]
Výsledky
[vysledky]

Časový program   

Piatok  02.03. 2018

17,30 – 18,00 – registrácia pretekárov

18,00 – 18,30 – lekár. prehliadka, overovanie hmotnosti- kadeti, kadetky, juniorky a seniorky

Sobota 03.03.2018

09,00 – 09,30 – prezentácia pretekárov;

09,30 – 10,30 – lekárska prehliadka, overovanie hmotnosti; všetky vekové kategórie

10,30 – 11,00 – porada rozhodcov a vedúcich družstiev, rozpis tabuliek;

od 11,00 – slávnostné otvorenie M-SR, vylučovacie stretnutia a finálové boje, vyhlásenie      výsledkov.Usporiadateľ                

Z poverenia SZZ súťaž usporiada ZK Dunajská Streda;

Dátum                         

2.-3. marca 2018

Miesto                          

Mestská športová hala Dunajská Streda, Trhovisko 5873/18

Riaditeľ súťaže           

Roland Hakszer, predseda ZK Dunajská Streda

Organizačný pracovník

Attila Gaál mob.: 0918 199 006, Tibor Hakszer mob.: 0904 213 695,

e-mail: zapasenie.ds©gmail.com

 

Rozhodcovský zbor  

Hlavný rozhodca –  V. Laco

Tabuľkári – J. Radnóti, Ma. Radnóti

Predsedovia žineniek – L.Mokrý, M. Bulko

Rozhodcovia – L.Szerencsés, R. Totkovič, Mi. Radnóti, S. Marček, A. Kračmer, D. Laco

 

Štartujú

Pretekári ročníky 2001, 2002 (2003 s lekárskym potvrdením a súhlasom rodičov v zmysle predpísaného tlačiva ŠTK).

 

Ženské zložky – všetky vekové kategórie

 (pretekárky môžu štartovať len v jednej vekovej kategórii !)

 

Prihlášky       

ZK- ZO sú povinné nahlásiť písomnou formou organizačnému pracovníkovi na priloženej

informatívnej prihláške súťaže  predpokladaný počet  pretekárov  do 01.03.2018           

s prípadnou objednávkou nocľahov do 26.02. 2018 na kontaktný údaj uvedený v informatívnej

prihláške. Objednané a neobsadené nocľahy hradí usporiadateľovi objednávateľ – príslušný

ZK-ZO.

V prípade nesplnenia si tejto povinnosti, ZK-ZO  zaplatí za každého štartujúceho pretekára

dvojnásobok štartovného a v prípade ak tak neprihlásený ZK-ZO neučiní, nebudú jeho

pretekári pripustení ku štartu na súťaži / Podmienky súťaženia pre rok 2018 – III./.

 

 

Štartovné   

Mladší žiaci – 2,00 Eurá každý pretekár

Mladšie a staršie žiačky – 2,00 Eurá každá pretekárka

Kadetky, juniorky a seniorky  – 4,00 Eurá každá pretekárka

(prevezme usporiadateľ a odovzdá resp. vloží na prevádzkový účet SZZ).

Delegovaným rozhodcom budú uhradené náležitosti v zmysle platných smerníc SZZ č. 8 a č. 9.

                   

Podmienky štartu    

Predložiť platný licenčný preukaz vystavený SZZ.

 

Predpis  

Zápasí sa podľa medzinárodných pravidiel UWW a podľa tohto rozpisu, v týchto hmotnostných kategóriách:

 

Kadeti:  Ročník nar. 2001, 2002 (2003 s lekárskym potvrdením a súhlasom rodičov v zmysle predpísaného tlačiva ŠTK).

41-45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 kg  (10 hmotnostných kategórií)

 

Seniorky: Ročník narodenia 1996 a staršie 1998, 1999, 2000, (2001 s lekárskym potvrdením a súhlasom rodičov v zmysle predpísaného tlačiva ŠTK)

50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 kg (10 hmotnostných kategórií)

 

Juniorky: Ročník narodenia 1998, 1999, 2000, (2001 s lekárskym potvrdením a súhlasom rodičov v zmysle predpísaného tlačiva ŠTK)

50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 kg (10 hmotnostných kategórií)

 

Kadetky:    Ročník narodenia  2001, 2002, (2003 s lekárskym potvrdením a súhlasom rodičov v zmysle predpísaného tlačiva ŠTK)

36 – 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 kg (10 hmotnostných kategórií)

 

Staršie žiačky: Ročník narodenia  2003, 2004, (2005 s lekárskym potvrdením a súhlasom rodičov v zmysle predpísaného tlačiva ŠTK)

29–33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 kg (10 hmotnostných kategórií)

 

Mladšie žiačky: Ročník narodenia 2005, 2006, (2007 s lekárskym potvrdením a súhlasom rodičov v zmysle predpísaného tlačiva ŠTK)

27-29, 31, 33, 35, 37, 39, 42, 45, 47, 52, 57 kg (11 hmotnostných kategórií)

 

Kontrola hmotnosti bude prebiehať na elektronickej váhe.

Pretekári a pretekárky musia byť odvážení v drese.

 

Systém

UWW platný od 1. 1. 2005 vrátane doplnkov /s rozdielom, že sa zápasí o 3. a aj o 5. miesto/.

Pri počte do 5 zápasníkov sa zápasí Nordic systémom.

Pri 2 pretekároch v jednej hmotnostnej kategórii sa zápasí na 2 víťazné zápasy.

 

Doba stretnutia

Kadeti          

2x 2 minúty, 30 sek. prestávka

Mladšie žiačky, staršie žiačky, kadetky:   

2x 2 minúty, 30 sek. prestávka

Juniorky, seniorky:

2x 3 minúty, 30 sek. prestávka

 

 

Hodnotenie                  

Víťaz  v každej  hmotnostnej  kategórii  získa titul  Majster Slovenska pre rok 2018. Pri počte jedného pretekára v hmotnostnej kategórii sa titul Majster Slovenska neudeľuje. Prví traja pretekári obdržia diplom a medailu.

 

Zabezpečenie súťaže organizátorom

  • zabezpečiť vlajku a hymnu SR;
  • zabezpečiť občerstvenie formou bufetu so zákazom podávania alkoholických nápojov počas trvania súťaže;
  • zabezpečiť zdravotnú službu;  
  • zabezpečiť samostatnú miestnosť, v ktorej prebehne lekárska prehliadka a váženie;
  • zabezpečiť ohraničenie žineniek resp. zriadiť poriadkovú službu tak, aby sa nepovolaným osobám, ktoré narúšajú priebeh súťaže zabránilo vstupu na žinenku;
  • zabezpečiť vyúčtovanie a vyplatenie nákladov spojených s účasťou delegovaných resp. zúčastnených rozhodcov a lekára v zmysle platných smerníc SZZ č. 8 a č. 9.

 Usporiadateľovi, ktorý nesplní tieto podmienky, nebude pridelená zväzová súťaž !