Štatút reprezentanta/trénera

Každý reprezentant a reprezentačný tréner je povinný podpísať a odovzdať na Slovenský zápasnícky zväz štatút reprezentanta/trénera.

Štatút reprezentanta
Štatút trénera

Prosím o doplnenie svojej povinnosti a čo najrýchlejšie odovzdanie štatútu.