Title
Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia
Mládež, Mladez - 2017, Mladez - Projekt žiackej ligy 3. septembra 2018 Stiahnuť
Západ – voľný štýl
Mládež, Mladez - 2017, Mladez - Projekt žiackej ligy 12. februára 2018 Stiahnuť
Západ – gréckorímsky štýl
Mládež, Mladez - 2017, Mladez - Projekt žiackej ligy 3. septembra 2018 Stiahnuť
Východ – voľný štýl
Mládež, Mladez - 2017, Mladez - Projekt žiackej ligy 3. septembra 2018 Stiahnuť
Hodnotenie ÚTM v roku 2017 – schválené
Mládež, Mladez - 2017, Mladez - Projekt žiackej ligy 12. februára 2018 Stiahnuť
Bodové hodnotenie pre rok 2016
Mládež, Mladez - 2017, Mladez - Projekt žiackej ligy 12. februára 2018 Stiahnuť