SDL – gréckorímsky štýl – zmena termínu

Oznam pre ZK-ZO zapojené do SDL v gr.š.:

 

Oznamujem Vám, že II. kolo SDL v zápasení gr.š. bude 11.6. 2017 v Šamoríne.

Žiadam o vyjadrenie sa k uvedenému oznamu do 13.4. 2017!

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

S pozdravom Z.Szeiler