Reprezentácia 2016
Reprezentácia 2015
Reprezentácia 2014
Reprezentácia 2013
Reprezentácia 2012
Reprezentácia 2011
Reprezentácia 2010
Reprezentácia 2009
Reprezentácia 2008

Antidoping

Štatúty:

Kritéria nominácie na ME a MS v zápasení ME vo všetkých kategóriách

  • Minimálne 1x umiestnenie na MT do 5.miesta.
  • Plnenie odporúčaných tréningových ukazovateľov podľa schváleného plánu prípravy oponentskou komisiou.
  • Športovci, ktorí sa umiestnili na ME / všetky kategórie / do 5.miesta môžu mať výnimku z bodu 1. na obdobie 2 rokov pri odporúčaní RT. Medailisti z ME / všetky kategórie / výnimka 3.roky pri odporúčaní RT.
  • V prípade odôvodneného nižšieho umiestnenia, prípadne zranenia po odporúčaní RT a TMK možnosť ďalšej nominácie.

MS vo všetkých kategóriách

Umiestnenie na ME do 10. miesta.

  • Plnenie odporúčaných tréningových ukazovateľov.
  • Športovci, ktorí sa umiestnili na MS / všetky kategórie / do 5.miesta môžu mať výnimku z bodu 1. na obdobie 2 rokov pri odporúčaní RT. Medailisti z MS výnimka na 3 roky priu odporúčaní RT.
  • V prípade odôvodneného nižšieho umiestnenia, prípadne zranenia po odporúčaní RT a TMK možnosť ďalšej nominácie.

 

Športovci, ktorí neplnia nominačné kritériá a sú najlepší vo svojej kategórii môžu sa na ME, MS po schválení TMK zúčastniť na vlastné náklady.