Prihlášky, tlačivá a metodický materiál

Prihlášky SZZ

Názov
Prihláška k organizácií M-SR a MT 2019
Stiahnuť
Prihláška k evidencii v Slovenskom zápasníckom zväze
Stiahnuť
Prihláška na M-SR
Stiahnuť
Prihláška na MT
Stiahnuť
Prihláška na SDL, Extraligu, I.SL
Stiahnuť
Prihláška na školenie rozhodcov
Stiahnuť
Prihláška na školenie trénerov
Stiahnuť

  Tlačivá SZZ

  Názov
  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti talentovaného športovca
  Stiahnuť
  Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  Stiahnuť
  Zrušenie hosťovania na Slovensku
  Stiahnuť
  Prestup na Slovensku
  Stiahnuť
  Hosťovanie na Slovensku
  Stiahnuť
  Povolenie štartu v zahraničí – prestup
  Stiahnuť
  Povolenie štartu v zahraničí – hosťovanie
  Stiahnuť
  Povolenie štartu vo vyššej vekovej kategórii – (OSTARŠENIE)
  Stiahnuť

   Tlačivá – finančné

   Názov
   Zmluva o dobrovolníckej činnosti SZZ
   Stiahnuť
   Náhrada za stratu času
   Stiahnuť
   Povolenie na použitie vlastného auta
   Stiahnuť
   Vyúčtovanie odmien – honoráre
   Stiahnuť
   Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov
   Stiahnuť
   Dohoda o pracovnej činnosti – hromadná
   Stiahnuť

    Tlačivá – súťažné

    Názov
    Správa hlavného rozhodcu
    Stiahnuť
    Bodovacie lístky na domáce súťaže
    Stiahnuť

     Tlačivá – reprezentácia

     Názov
     Trénerská deklarácia k UWW licencií
     Stiahnuť
     Lekárske potvrdenie k UWW licencii
     Stiahnuť
     Cestovný príkaz
     Stiahnuť
     Správa z pracovnej cesty
     Stiahnuť
     Požiadavka na zabezpečenie akcie SZZ
     Stiahnuť

      TOP