Pravidlá zápasenia

2018

Pravidlá (november 2017)
Zmeny v pravidlách k 1.1.2018

2017

Úprava pravidiel (august 2017)
Pravidlá (január 2017) preložená verzia
Pravidlá (január 2017) originál
Pravidlá (február 2017) originál
Pravidlá (marec 2017) originál 

 

Predchádzajúce verzie

Zmeny v pravidlách volný štýl (1.7.2015)
Zmeny v pravidlách grécko-rímsky štýl (1.7.2015)
Pravidla 2014 eng
Implementácia nových pravidiel 2014
Pravidla 2013 eng
Medzinárodné pravidlá zápasenia – pracovná verzia (jún 2013)
Nové pravidlá 2013 – hlavné zmeny
Nové pravidlá 2013 – prezentácia v PowerPointe
Nové pravidlá 2013 – výklad