Názov
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-10 2019
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-09 2019
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-08 2019
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-07 2019
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-06 2019
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-05-2019
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-04 2019
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-03-2019
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-02-2019
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Vyúčtovanie príspevku SZZ za 01-2019
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť
Vyúčtovanie príspevku a dotácie SZZ za rok 2018
Povinné zverejňovanie, PZ - Vyúčtovania Stiahnuť

  Názov
  zmluva MŠVVaŠ SR-príspevok SZZ na št.reprezentáciu v roku 2018
  Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy, Zmluvy a ostatné dokumenty Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2018
  Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy Stiahnuť
  prezenčná listina z VV 2.3.20181432018
  Povinné zverejňovanie, PZ - Prezenčné listiny Stiahnuť
  Zápis_č._1_z_VV 9.2.2018
  Povinné zverejňovanie, PZ - Zápisy Stiahnuť
  prezenčná listina z VV 9.2.20181432018
  Povinné zverejňovanie, PZ - Prezenčné listiny Stiahnuť

   TOP