Platobný rozkaz pre SZZ od ZK Dunajplavba Bratislava

Chceme Vás poinformovať, že Slovenský zápasnícky zväz dostal vyžiadanie od sudu na zaplatenie ZK Dunajplavbe Bratislava finančne prostriedky.

Platobný rozkaz