Oznámenie o vylúčení člena Zväzu z členstva v Zväze II.

Slovenský zápasnícky zväz oznamuje, že na mimoriadnom VZ-SZZ dňa 8.7. 2017 v Šamoríne boli podľa Stanov SZZ, článok VIII. bodov 8.1.1.7. a  8.1.1.8. vylúčení títo členovia Zväzu:

ZK Veľký Meder n.o., KAC Košice a ZK Rimavská Sobota.

Vedenie SZZ