Oznámenie o vylúčení člena Zväzu z členstva v Zväze I.

Slovenský zápasnícky zväz oznamuje, že na mimoriadnom VZ-SZZ dňa 8.7. 2017 v Šamoríne boli podľa Stanov SZZ, článok VIII. Bodu 8.1.1.6. vylúčení títo členovia Zväzu: ZK Dinamo Bratislava, VŠC Dukla Banská Bystrica a ZO ŠKP Banská Bystrica.

Vedenie SZZ