Oznam – reprezentačné súpravy

Vážení členovia SZZ,

nakoľko sa na sekretariáte množia dotazy na možnosť zakúpenia reprezentačných súprav na vlastné náklady  (viď. vzor dole) ktoré boli na náklady SZZ zakúpené nominovaným reprezentantom SR a trénerom ktorí sa zúčastnia v roku 2016 na ME-MS-v kategórii junior do 23 rokov, junior, kadet  a ženská zložka dovoľujem si týmto požiadať záujemcov o zakúpenie reprezentačnej súpravy, aby objednávky spolu s menom a veľkosťami podľa priložených tabuliek (možnosť vybrať veľkosť zvlášť na tepláky, zvlášť na budnu) zaslali na sekretariát SZZ najneskôr do 10.6. 2016 tak, aby so do výroby nezadávali objednávky po 1-2 kusoch. Po tomto termíne budú objednané reprezentačné súpravy zadané do výroby. O termíne dodania budem informovať už len objednávateľov.

Podmienkou prevzatia objednanej reprezentačnej súpravy je vopred úhrada 70,- eur na prevádzkový účet SZZ:

Slovenský zápasnícky zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava

IBAN:  SK54 3100 0000 0040 9008 5105

SWIFT-BIC: LUBASKBX

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

S pozdravom E.Valentová, gen.sekretárka