OZNAM o zmene RT seniorov v.š. od 02.01. 2019

Vážení členovia zväzu,

Slovenský zápasnícky zväz Vám týmto oznamuje, že Výkonný výbor SZZ na svojom rokovaní dňa 04.12. 2018 odvolal pána Rodiona Kertantiho z pozície reprezentačného trénera seniorov v zápasení voľným štýlom a zároveň dňa 31.12.2018 /hlasovaním „per-rollam“/ poveril vedením reprezentácie seniorov vo voľnom štýle pána Erika Capa.