Olympijské kvalifikačné turnaje

Európsky kvalifikačný turnaj – Zrenjanin (Srbsko) – 2016
1. Svetový kvalifikačný turnaj – Ulánbátar (Mongosko) – 2016
2. Svetový kvalifikačný turnaj – Istanbul (Turecko) – 2016