Odhalenie tabule bronzových olympiských medailistov

Dňa 29.10.2019 sa konalo odhalenie tabule bronzových olympijských medailistov v zápasení Júliusa Strniska a Dana Karabina na základnej škole Tulipánová v Nitre.