V uvedených nomináciách nie je Krajská žiacka liga nakoľko na túto súťaž sú nominujú rozhodcovia osobitne v zmysle Podmienok súťaženia pre rok 2018.