Musuľbes dodatočne strieborný v Pekingu 2008

Na základe pozitívnych výsledkov dopingových skúšok zápasníka Artura Taymazova (UZB), ktorý zvíťazil na Hrách Olympiády v Pekingu 2008, MOV dňa 06.04.2017 oznámil odobratie zlatej medaily s následovnou zmenou poradia. Týmto rozhodnutím sa David Musuľbes presunul z tretieho miesta na druhé a dodatočne získal striebornú medailu.

Pôvodný článok UWW