MS – Seniori – Budapešť (Maďarsko) – 2016 neolympijské hmotnostné kategórie