Title
Rozdelenie príspevkov na CTM a ŠŠS 2019
Mládež, Mládež 2019 16. júla 2019 Stiahnuť
Zápisnica z oponentúry ÚTM
Mládež, Mládež 2019 16. júla 2019 Stiahnuť
Vyhodnotenie CTM 2018
Mládež, Mladez - 2018 3. septembra 2018 Stiahnuť
Vyhodnotenie ŠŠS 2018
Mládež, Mladez - 2018 3. septembra 2018 Stiahnuť
Zápis oponentúr
Mládež, Mladez - 2018 3. septembra 2018 Stiahnuť
Zoznam zaradených pretekárov do CTM
Mládež, Mladez - 2018 3. septembra 2018 Stiahnuť
Rozdelenie finančných prostriedkov na ŠŠS
Mládež, Mladez - 2017 3. septembra 2018 Stiahnuť
Krajská žiacka liga – podmienky súťaženia
Mládež, Mladez - 2017, Mladez - Projekt žiackej ligy 3. septembra 2018 Stiahnuť
Rozdelenie finančných prostriedkov na CTM
Mládež, Mladez - 2017 3. septembra 2018 Stiahnuť
Zoznam zaradených pretekárov do CTM
Mládež, Mladez - 2017 3. septembra 2018 Stiahnuť
Západ – voľný štýl
Mládež, Mladez - 2017, Mladez - Projekt žiackej ligy 12. februára 2018 Stiahnuť
Západ – gréckorímsky štýl
Mládež, Mladez - 2017, Mladez - Projekt žiackej ligy 3. septembra 2018 Stiahnuť
Východ – voľný štýl
Mládež, Mladez - 2017, Mladez - Projekt žiackej ligy 3. septembra 2018 Stiahnuť
Hodnotenie ÚTM v roku 2017 – schválené
Mládež, Mladez - 2017, Mladez - Projekt žiackej ligy 12. februára 2018 Stiahnuť
Vyhodnotenie CTM – 2016
Mládež, Mladez - 2016 12. februára 2018 Stiahnuť
Bodové hodnotenie pre rok 2016
Mládež, Mladez - 2017, Mladez - Projekt žiackej ligy 12. februára 2018 Stiahnuť
Centrum zápasníkov do 15 rokov gr.š.
Mládež, Mladez - 2016 12. februára 2018 Stiahnuť
Projekt žiacka liga západ 2016
Mládež, Mladez - 2016 3. septembra 2018 Stiahnuť
Projekt žiacka liga východ 2016
Mládež, Mladez - 2016 3. septembra 2018 Stiahnuť
Podpora spoločných VT kadetov a juniorov vo v.š. 2016
Mládež, Mladez - 2016 12. februára 2018 Stiahnuť
Projekt podpory žiackeho zápasenia
Mládež, Mladez - 2016 3. septembra 2018 Stiahnuť
Schválene projekty na podporu mládeže 2016
Mládež, Mladez - 2016 3. septembra 2018 Stiahnuť
Rozdelenie dotácie UTM za rok 2016
Mládež 3. septembra 2018 Stiahnuť
Zmluvy CTM 2016
Mládež, Mladez - 2016 12. februára 2018 Stiahnuť
Zmluvy ŠŠS 2016
Mládež, Mladez - 2016 3. septembra 2018 Stiahnuť
Vyhodnotenie CTM za rok 2015
Mládež, Mladez - 2015 12. februára 2018 Stiahnuť
Bodové hodnotenie CTM v roku 2015
Mládež, Mladez - 2015 12. februára 2018 Stiahnuť
Prezentácia CTM 2015
Mládež, Mladez - 2015 3. septembra 2018 Stiahnuť
Rozdelenie dotácie na UTM 2015
Mládež, Mladez - 2015 3. septembra 2018 Stiahnuť
Projekt centra Komárno
Mládež, Mladez - 2015 12. februára 2018 Stiahnuť
Správa Kladno 1
Mládež, Mladez - 2015 12. februára 2018 Stiahnuť
Správa Kladno 2
Mládež, Mladez - 2015 12. februára 2018 Stiahnuť