Medzinárodný kongres telovýchovného lekárstva

Vážení športoví priatelia,

dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na konanie Medzinárodného kongresu telovýchovného lekárstva, ktorý organizuje Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva v dňoch 6.-7.6.2019 v Bratislave. Prihlásiť sa môžete individuálne.

Kongres_SSTL_2019_I info